Izaslanstvo RH pred Odborom za prava djeteta UN-a obranilo V. i VI. Periodičko izvješće RH o provedbi UN Konvencije o pravima djeteta

Slika /slike/2022/Vijesti/zeneva052022.jpg
U Ženevi 19. i 20. svibnja 2022., Izaslanstvo Republike Hrvatske predvođeno ravnateljicom Uprave za obitelj i socijalnu politiku Marijom Barilić predstavilo je i obranilo V. i VI. Periodičko izvješće RH o provedbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta.

Izaslanstvo RH, sastavljeno od predstavnica nadležnih državnih tijela - Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, te Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, na dvodnevnom je zasjedanju, na kojem se razmatralo predmetno Izvješće RH, sudjelovalo u interaktivnom dijalogu sa članicama i članovima UN Odbora za prava djeteta. 

U uvodnoj izjavi pred članovima Odbora, voditeljica Izaslanstva RH ravnateljica Marija Barilić istaknula je da Konvencija o pravima djeteta predstavlja najvažniju povelju o pravima djeteta i od velikog je značaja za Hrvatsku. Prepoznajući važnost obveza preuzetih njenom ratifikacijom, Hrvatska kontinuirano provodi niz mjera usmjerenih na promicanje i ostvarivanje prava djece. 

U nastavku zasjedanja, u okviru interaktivnog dijaloga s članovima Odbora, razmatrao se niz pitanja vezan uz provedbu odredbi Konvencije o pravima djeteta i pripadajućih fakultativnih protokola u Hrvatskoj, u odnosu na izvještajno razdoblje od 2014. do 2018. godine, ali i aktualne mjere i aktivnosti. 

Članovi Odbora istaknuli su, između ostalog, značajan napredak Hrvatske u provedbi Konvencije i unaprjeđenja dječjih prava, te se ujedno osvrnuli i na brojne aktivnosti koje Hrvatska poduzima s ciljem prevladavanja postojećih izazova. Jedan od dodatnih zaključaka razmjene bio je da je obveza osiguranja dječjih prava visoko na listi prioriteta ključnih dionika u Hrvatskoj, a nastavak poticanja integrativnog, multisektorskog i akcijskog pristupa, uz sveobuhvatan sustav praćenja i evaluacije, dodatni su čimbenici daljnjeg napretka. 

V. i VI. Periodičko izvješće Hrvatske prema Konvenciji prikazuje sve značajne aktivnosti poduzete u Hrvatskoj u području prava djece tijekom izvještajnog razdoblja od 2014. do 2018. godine, odnosno do obrane navedenog izvješća te ističe one mjere kojima se ostvaruju prava priznata Konvencijom i fakultativnim protokolima, kao i postignuti napredak. U proces izvještavanja uključila su se sva nadležna ministarstva i druga državna tijela, a koje je koordiniralo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. 

Snimka predstavljanja i obrane V. i VI. Periodičkog izvješća RH o provedbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta dostupna je na poveznici: https://media.un.org/en/webtv/schedule 

Pisane vijesti