Državni tajnik Ivan Vidiš na sastanku EPSCO Vijeća u Luxembourgu

  • Slika /slike/2024/Vijesti/Slika Vidiš EPSCO.jpg
  • Slika
U Luxembourgu se 20. lipnja 2024. održao sastanak EPSCO Vijeća u formatu ministara nadležnih za zapošljavanje i socijalnu politiku na kojem je u ime Republike Hrvatske sudjelovao državni tajnik Ivan Vidiš.                   

Na sastanku je u okviru zakonodavnih aktivnosti postignut opći pristup za reviziju Direktive o europskim radničkim vijećima te su ujedno predstavljena izvješća o napretku za Direktivu o pripravništvu i Direktivu o provedbi načela jednakog postupanja. 

Na temelju nedavno objavljenog izvješća „Više od tržišta“, održana je ministarska rasprava o socijalnoj dimenziji unutarnjeg tržišta s posebnim naglaskom na ulogu tržišta rada i socijalne politike u stvaranju održivog jedinstvenog tržišta za sve.

Pisane vijesti