Državna tajnica Margareta Mađerić sudjelovala na sastanku EPSCO Vijeća u Luxembourgu

Slika /slike/2023/Vijesti/IMG-20230612-WA0002.jpg
U Luxembourgu se u ponedjeljak, 12. lipnja 2023. održao sastanak EPSCO Vijeća u formatu ministara nadležnih za zapošljavanje i socijalnu politiku na kojem je u ime Republike Hrvatske sudjelovala državna tajnica Margareta Mađerić.

U okviru točke dnevnog reda posvećene Europskom semestru održana je rasprava o mogućem uvođenju Okvira socijalne konvergencije u proces Europskog semestra.

Naglasila je kako je jedan od prioriteta Vlade Republike Hrvatske preokretanje negativnih demografskih trendova te kako bi rasprava o Okviru za socijalnu konvergenciju mogla poslužiti kao prilika za adresiranje utjecaja trendova na napredak i održivost sustava socijalne zaštite i adekvatnost primanja koja korisnici iz tih sustava ostvaruju te na postizanje uzlazne socijalne konvergencije.

Na Vijeću je postignut opći pristup za prijedlog Direktive o poboljšanju radnih uvjeta u radu putem platformi, što je Republika Hrvatska podržala s obzirom na to da je već i sama zakonski uredila takvu vrstu rada.

Državna tajnica Mađerić istaknula je kako su izmjene i dopune Zakona o radu stupile na snagu 1. siječnja 2023. dok je predviđeno odgođeno stupanje na snagu odredbi o platformskom radu, s obzirom na to da se radi o novoj zakonskoj materiji. Istaknula je kako je riječ o novom obliku rada koji se na cjelovit način uređuje, zbog čega je potrebno dodatno vrijeme od godine dana da se ciljani poslodavci prilagode promjenama, a država osigura tehničke preduvjete za provedbu zakonom propisanih obveza tih poslodavaca.

Postignuti su i opći pristupi za prijedlog Direktiva o standardima za tijela za jednakost te su usvojene preporuke Vijeća o jačanju socijalnog dijaloga u Europskoj uniji.

U sklopu ministarske rasprave na temu Direktive o jednakom postupanju, državna tajnica Mađerić naglasila je kako Republika Hrvatska podržava ciljeve predložene direktivom, osobito u kontekstu unaprjeđenja okvira za zabranu diskriminacije kao i uspostavljanja ujednačene minimalne razine zaštite unutar Europske unije. Istaknula je kako je polazna točka u borbi protiv diskriminacije i postavljanju jedinstvenih standarda, postizanje i provedba sveobuhvatnog pravnog i političkog okvira kako na nacionalnoj razini tako i na razini Europske unije.

Na Vijeću su usvojeni i zaključci o uključivanju perspektive rodne ravnopravnosti u politike, programe i proračune, što je Republika Hrvatska podržala. U zaključcima se pozivaju Europska komisija i države članice osigurati da provedba, praćenje i evaluacija Instrumenta za oporavak i otpornost te nacionalnih planova usvoji perspektivu rodne ravnopravnosti.
 

Pisane vijesti