Na sjednici Vlade RH prihvaćene izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi i Nacrt konačnog prijedloga zakona o osobnoj asistenciji

Slika /slike/2023/Vijesti/HN20230607081527.jpg
Na 224. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj u srijedu, 7. lipnja 2023. prihvaćeni su, između ostaloga, Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona i Nacrt konačnog prijedloga zakona o osobnoj asistenciji.
 
Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi

Ministar Marin Piletić istaknuo je kako se Izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi, između ostaloga, proširuje krug za priznavanje statusa roditelja njegovatelja i njegovatelja na bračnog ili izvanbračnog druga te životnog ili neformalno životnog partnera roditelja djeteta s teškoćama u razvoju. Dodao je kako se povećavaju naknade za status roditelja njegovatelja ili njegovatelja i to sa:
 
  • 800 posto osnovice na 1000 posto (s 530,89 na 663,61 eur)
  • 900 posto osnovice na 1200 posto (s 597,25 na 796,34 eur) – za dijete s teškoćama ili osobu s invaliditetom koja se ne može uključiti u programe i usluge u zajednici
  • 1200 posto osnovice na 1500 posto (s 796,34 na 995,42 eur) – za dvoje ili više djece s teškoćama ili osobe s invaliditetom
 
Također, izmjenama i dopunama Zakona napušta se institut zabilježbe na imovinu u sustavu socijalne skrbi se redefinira te se ona briše, a obveza povrata sredstava ostvarenih temeljem prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ZMN), uslugu smještaja, organizirano stanovanje, koja se potraživala od nasljednika, briše se u slučaju nasljednika korisnika ZMN.

Za izmjene i dopune Zakona na godišnjoj razini dodatno će se osigurati 5,7 milijuna eura za 2023. godinu, dok će se u 2024. godini dodatno osigurati 9,4 milijuna eura.
 
Zakon o osobnoj asistenciji

Ministar Piletić istaknuo je kako će se Zakonom o osobnoj asistenciji osobama s invaliditetom osigurati veći stupanj socijalne uključenosti i prevenirati njihovu institucionalizaciju te djeci s teškoćama u razvoju osigurati potporu tijekom odgojno-obrazovnog procesa.

Zakonom se, između ostaloga, očekuje proširenje broja korisnika usluge osobne asistencije do više od 15 tisuća osoba. Povećat će se broj sati korisnicima čiji roditelji ili drugi član obitelji koriste status roditelja njegovatelja/njegovatelja  s 22 na 88 sati mjesečno (prošireno i na korisnike koji su potpuno ovisni o tuđoj pomoći).

Pravo može ostvariti i korisnik koji živi u kućanstvu u kojem je bračni ili izvanbračni partner roditelja njegovatelja zbog radnih obveza odsutan iz mjesta prebivališta duže od 6 mjeseci godišnje i to najviše 44 sata usluge osobne asistencije.

Uslugu osobne asistencije mogu koristiti i studenti, a uvećat će se i ukupna cijena sata pružene usluge osobne asistencije, te će se jasno definirati uvjeti po kojima se može pružati navedena usluga kao i održivost usluge kontinuiranim povećanjem financijskih sredstava u Državnom proračunu.

Za implementaciju Zakona o osobnoj asistenciji izdvojit će se 176,2 milijuna eura na godišnjoj razini

Foto: Hina

Pisane vijesti