Državna tajnica Margareta Mađerić sudjelovala na sastanku EPSCO Vijeća u Bruxellesu

  • Slika /slike/2022/Vijesti/20221208_225810.jpg
  • Slika
U Bruxellesu se 8. prosinca 2022. godine održao sastanak EPSCO Vijeća u formatu ministara nadležnih za zapošljavanje i socijalnu politiku na kojem je sudjelovala državna tajnica Margareta Mađerić.

Vezano uz zakonodavne aktivnosti, usvojen je opći pristup Vijeća EU za Direktivu o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu koja imaja za cilj osigurati primjerenu razinu zaštite i poboljšati uvjete rada  radnika u EU.

U jutarnjem dijelu sastanka održana je ministarska rasprava na temu zapošljavanja, vještina i socijalnih politika kao prioritetnim područjima utvrđenim u jesenskom paketu Europskog semestra 2023.

Državna tajnica Mađerić je istaknula važnost nastavka rada na preispitivanju okvira gospodarskog upravljanja EU-a i njegove prilagodbe rastućim potrebama za ulaganjima, dodavši kako se gospodarske i socijalne politike moraju nadopunjavati, pri čemu važnu ulogu ima EPSCO Vijeće i njegovi savjetodavni odbori.

U popodnevnom dijelu sastanka ministri i ministrice su raspravljali o Europskoj strategiji za skrb kojom se nastoji svima u Europskoj uniji omogućiti pristup kvalitetnoj i pristupačnoj skrbi te poboljšati položaj primatelja i pružatelja formalne i neformalne skrbi.

Državna tajnica je naglasila kako je s ciljem poboljšanja dostupnosti, pristupačnosti, priuštivosti i kvalitete socijalnih usluga za starije osobe te usklađivanja obiteljskog i poslovnog života osoba koje brinu za starije osobe, potrebno unaprijediti sustav socijalnih usluga kao i potaknuti razvoj novih i inovativnih usluga s naglaskom na razvoj usluga u zajednici i usluga u kući. Dodala je kako je Vlada Republike Hrvatske kroz novi strateški okvir definirala niz mjera i aktivnosti usmjerenih provedbi reformskih procesa u okviru sustava socijalne skrbi, a novim Zakonom o socijalnoj skrbi koji sadrži odredbe usmjerene na poboljšanje kvalitete, dostupnosti i usklađenosti socijalnih usluga s potrebama korisnika, znatno je unaprijeđen i zakonski okvir.

Pisane vijesti