Rad putem digitalnih radnih platformi

Dana, 1. siječnja 2024. stupile su na snagu odredbe Zakona o radu koje reguliraju rad putem digitalnih radnih platformi, a isti dan stupili su na snagu i podzakonski propisi kojima je detaljnije razrađen način vođenja evidencije rada korištenjem digitalnih radnih platformi, a koja se vodi putem novog informacijskog sustava Jedinstvene elektroničke evidencije rada (sustav JEER).
 
Digitalna radna platforma Zakonom o radu definirana je kao pravna osoba koja pruža usluge koje se, na zahtjev primatelja usluge, pružaju korištenjem digitalne tehnologije, a u okviru organizacije rada u kojem fizičke osobe posao obavljaju na daljinu pomoću elektroničkog sredstva (internetska stranica, mobilna aplikacija i sl.) ili izravno na određenoj lokaciji.
 
Dakle, proizlazi da je to ona digitalna platforma koja, korištenjem digitalne tehnologije, organizira rad fizičkih osoba koje obavljaju poslove, bilo da se radi o pružanju usluga na određenoj lokaciji (taxi prijevoz, dostava) ili na daljinu pomoću elektroničkog sredstva.
 
Agregator je fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost zastupanja ili posredovanja za jednu ili više digitalnih radnih platformi.
 
Poslodavac radniku može biti ili digitalna radna platforma izravno ili agregator kao njezin posrednik. 
Osim u radnom odnosu, pod propisanim uvjetima, dozvoljeni su i drugi oblici obavljanja tzv.  platformskog rada (npr. samozapošljavanje, ugovor o djelu ili sličan obveznopravni ugovor).
 
Da bi na tržištu legalno obavljali registriranu djelatnost platforme i njihovi agregatori moraju se upisati u Registar, koji je dio informacijskog sustava Jedinstvene elektroničke evidencije rada (JEER).
Važni propisi
Registar digitalnih radnih platformi i agregatora
Registar digitalnih radnih platformi i agregatora (Registar) dostupan je kao elektronička usluga te mu se pristupa putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS).

Za pristup je potrebna vjerodajnica minimalno značajne razine sigurnosti.

Registru se pristupa putem: 

KRATKE UPUTE ZA REGISTRACIJU

(detaljnije su dostupne čim platforma započne proces registracije)
 

PLATFORME:  

Potrebno je da se svaka digitalna radna platforma samostalno registrira u Registru
  • registraciju može obaviti zakonski zastupnik ili osoba kojoj je zakonski zastupnik dao pravo pristupa
  • nakon uspješne registracije sustav JEER će digitalnoj radnoj platformi dodijeliti evidencijski broj i omogućiti kreiranje potvrde s evidencijskim brojem
 

AGREGATOR:  

Svaka registrirana digitalna radna platforma samostalno registrira agregatore s kojima ima suradnju
  • podaci potrebni za registraciju agregatora su OIB/MBO agregatora, adresa elektroničke pošte agregatora i datum početka suradnje s agregatorom
  • nakon uspješne registracije sustav JEER će svakom agregatoru dodijeliti evidencijski broj
  • ako je registracija obavljena importiranjem podataka o više agregatora, evidencijski broj za svakog agregatora je dostupan u Registru

PRAVA I OBVEZE AGREGATORA U REGISTRU Svaki registrirani agregator može u Registru kreirati i preuzeti potvrdu s pripadajućim evidencijskim brojem
  • agregatori se ne trebaju registrirati da bi dobili pripadajući evidencijski broj već registraciju obavlja digitalna radna platforma s kojom imaju suradnju
 

DAVANJE PRAVA PRISTUPA REGISTRU

Pristup i korištenje Registra je moguće od strane zakonskih zastupnika poslovnih subjekata i osoba kojima su zakonski zastupnici dali prava pristupa na Registar.

Pravo pristupa i korištenja Registra zakonski zastupnici mogu dati i ukinuti putem e-Ovlaštenja (e-usluga u sustavu e-Građani). Osobama kojima zakonski zastupnici daju prava pristupa za poslovni subjekt imaju mogućnosti (ista prava) rada unutar Registra kao i sami zakonski zastupnici.
 

INTEGRACIJA NA SERVIS ZA DOSTAVU PODATAKA O POKAZATELJIMA OPSEGA RADA

Digitalne radne platforme integriraju se na servis za dostavu podataka o pokazateljima opsega rada prema Tehničkoj specifikaciji integracije vanjskih servisa na sustav J.E.E.R.

Preduvjet za integraciju je registracija digitalne radne platforme u Registru digitalnih radnih platformi i agregatora.
 
Podaci o pokazateljima opsega rada
INTEGRACIJA NA SERVIS ZA DOSTAVU PODATAKA O POKAZATELJIMA OPSEGA RADA

Digitalne radne platforme integriraju se na servis za dostavu podataka o pokazateljima opsega rada prema Tehničkoj specifikaciji integracije vanjskih servisa na sustav J.E.E.R.

Preduvjet za integraciju je registracija digitalne radne platforme u Registru digitalnih radnih platformi i agregatora.