Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti

2023.

AŽURIRANI PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI
ZA 2023. GODINU
Stručni nositelj: MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Redni broj Naziv nacrta prijedloga zakona Upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama (EU) I tromjesečje
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnoj pomoći (RM) I tromjesečje
3. Zakon o inkluzivnom dodatku (PUP) I tromjesečje
4. Zakon o zahtjevima za pristupačnost roba i usluga I tromjesečje
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada (RM) II tromjesečje
6. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe (RM) II tromjesečje
PRIJAVA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA U SLUČAJU IZNIMKI OD PROVEDBE POSTUPKA PROCJENE UČINAKA PROPISA
     
POTPIS ČELNIKA TIJELA
Potpis: 
                                                                                                           M I N I S T A R
 
                                                                                                              Marin Piletić
Datum: 21. listopada 2022.
Uputa:

Dodati potreban broj redova sukladno broju nacrta prijedloga zakona koji su predviđeni planom zakonodavnih aktivnosti stručnog nositelja
Za nacrte prijedloga zakona za koje će se provesti procjena učinaka propisa potrebno je iza naziva nacrta prijedloga zakona dodati oznaku "(PUP)"
Za nacrte prijedloga zakona koji se planiraju za usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije potrebno je iza naziva propisa dodati oznaku "(EU)"
Za nacrte prijedloga zakona koji su dio programa rada Vlade Republike Hrvatske, drugog strateškog akta ili reformske mjere potrebno je dodati oznaku "(RM)"
Nacrti prijedloga zakona koji su u kategoriji iznimki od provedbe postupka procjene učinaka propisa na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj --/17) obvezno se navode u Obrascu radi njihove prijave u Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i, po potrebi, dodaju im se odgovarajuće oznake „(EU)“ i/ili „(RM)“
Za upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske potrebno je navesti odgovarajuće tromjesečje (I, II, III, IV)2022.

AŽURIRANI PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI
ZA 2022. GODINU
Stručni nositelj: MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Redni broj Naziv nacrta prijedloga zakona Upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske
1. Nacrt prijedloga zakona o radu (PUP, EU, RM)* I. tromjesečje
2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (RM) II. tromjesečje
3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (RM) II. tromjesečje
4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (RM) II. tromjesečje
5. Nacrt prijedloga zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada (PUP, EU, RM) III. tromjesečje
6. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni (EU) III. tromjesečje
7. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina (EU) III. tromjesečje
8. Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji (PUP) IV. tromjesečje
9. Nacrt prijedloga zakona o inkluzivnom dodatku (PUP) IV. tromjesečje
       


2 PRIJAVA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA U SLUČAJU IZNIMKI OD PROVEDBE POSTUPKA PROCJENE UČINAKA PROPISA
PRIJAVA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA U SLUČAJU IZNIMKI OD PROVEDBE POSTUPKA PROCJENE UČINAKA PROPISA
1. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (EU) I. tromjesečje
POTPIS ČELNIKA TIJELA
Potpis:  
                                                                                                          M I N I S T A R
 
                                                                                                          Josip Aladrović
Datum: 30. rujna 2021.
Uputa:
· Dodati potreban broj redova sukladno broju nacrta prijedloga zakona koji su predviđeni planom zakonodavnih aktivnosti stručnog nositelja
· Za nacrte prijedloga zakona za koje će se provesti procjena učinaka propisa potrebno je iza naziva nacrta prijedloga zakona dodati oznaku " (PUP) "
· Za nacrte prijedloga zakona koji se planiraju za usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije potrebno je iza naziva propisa dodati oznaku " (EU) "
· Za nacrte prijedloga zakona koji su dio programa rada Vlade Republike Hrvatske, drugog strateškog akta ili reformske mjere potrebno je dodati oznaku " (RM) "
· Nacrti prijedloga zakona koji su u kategoriji iznimki od provedbe postupka procjene učinaka propisa na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj --/17) obvezno se navode u Obrascu radi njihove prijave u Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i, po potrebi, dodaju im se odgovarajuće oznake „(EU)“ i/ili „(RM)“
· Za upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske potrebno je navesti odgovarajuće tromjesečje (I, II, III, IV)
2021.

PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI
ZA 2021. GODINU
Stručni nositelj: MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Redni broj Naziv nacrta prijedloga zakona Upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu I. tromjesečje
2. Zakon o djelatnosti psihoterapije II. tromjesečje
3. Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti II. tromjesečje
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti II. tromjesečje
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada II. tromjesečje
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti II. tromjesečje
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakladi „Hrvatska za djecu“ II. tromjesečje
8. Zakon o socijalnoj skrbi (PUP), (RM), (EU) II. tromjesečje
9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći III. tromjesečje


2020.

 
AŽURIRANI PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI
ZA 2020. GODINU
Stručni nositelj: MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Redni broj Naziv nacrta prijedloga zakona Upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (EU)* I tromjesečje
2. Zakon o nacionalnoj mirovini (RM) I tromjesečje
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina (EU) I tromjesečje
4. Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku (EU) I tromjesečje
5. Zakon o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika III tromjesečje
 


2019.

 
PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU
Stručni nositelj: MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Redni broj Naziv nacrta prijedloga zakona Upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (EU) I tromjesečje
2. Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku (EU) IV tromjesečje
PRIJAVA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA U SLUČAJU IZNIMKI OD PROVEDBE POSTUPKA PROCJENE UČINAKA PROPISA
1. Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti I tromjesečje
2. Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o tripartitnim konzultacijama, broj 144 iz 1976. godine IV tromjesečje
 
 


2018.

Utvrđuje se Prijedlog plana propisa iz djelokruga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za 2018. godinu, kako slijedi:
 
PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA Na temelju članka 9. stavka 2. alineje 1. Zakona o procjeni učinka propisa (,,Narodne novine'', broj 90/2011)
R. br. Naziv propisa (zakonodavne mjere) Upućivanje u proceduru Vlade RH
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona u mirovinskom osiguranju (RM) II tromjesečje


2017.

Utvrđuje se Prijedlog plana propisa iz djelokruga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za 2017. godinu, kako slijedi:

PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA Na temelju članka 9. stavka 2. alineje 1. Zakona o procjeni učinka propisa (,,Narodne novine'', broj 90/2011)
R. br. Naziv propisa (zakonodavne mjere) Upućivanje u proceduru Vlade RH
1. Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika (EU) I tromjesečje
2. Zakon o dodatnoj odgovornosti kod podugovaranja u području upućivanja radnika(EU) I tromjesečje
3. Zakon o osiguranju radničkih potraživanja I tromjesečje
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom I tromjesečje
5. Zakon o prijenosu mirovinskih prava (EU) I tromjesečje
6. Zakon o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima II tromjesečje
7. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti II tromjesečje
8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja II tromjesečje
9. Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta II tromjesečje
PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VEZANO ZA POSTUPAK PROCJENE UČINAKA PROPISA Na temelju članka 9. stavka 2. alineje 2. Zakona o procjeni učinaka propisa (,,Narodne novina'', broj 90/2011)
R. br. Naziv propisa (zakonodavne mjere) Upućivanje u proceduru Vlade RH
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem II tromjesečje
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju II tromjesečje
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima II tromjesečje
Prijedlog plana propisa možete preuzeti ovdje.2016.

Utvrđuje se Prijedlog plana normativnih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za 2016. godinu, kako slijedi:
PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA Na temelju članka 9. stavka  2. alineje 1. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/2011)
R. br. Naziv propisa (zakonodavne mjere) Upućivanje u proceduru Vlade RH
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju II kvartal
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima II kvartal
3. Zakon o prijenosu mirovinskih prava II kvartal
4. Zakon o osiguranju radničkih potraživanja III kvartal
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti IV kvartal
PRIJEDLOG  PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VEZANO ZA POSTUPAK PROCJENE UČINAKA PROPISA Na temelju članka 9. stavka 2. alineje 2. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/2011)
R. br. Naziv propisa (zakonodavne mjere) Upućivanje u proceduru Vlade RH
1. Zakon o plaćama u javnom sektoru III kvartal
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem IV kvartal
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba IV kvartal

 Prijedlog plana propisa možete preuzeti ovdje.


2015.

Utvrđuje se Prijedlog plana normativnih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za 2015. godinu, kako slijedi:

PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU

HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA

Na temelju članka 9. stavka  2. alineje 1. Zakona o procjeni učinaka propisa

(„Narodne novine“, broj 90/2011)

R. br.

Naziv propisa (zakonodavne mjere)

Upućivanje u proceduru Vlade RH

1. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju stručnih kvlifikacija I. kvartal

PRIJEDLOG  PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VEZANO ZA POSTUPAK PROCJENE UČINAKA PROPISA

Na temelju članka 9. stavka 2. alineje 2. Zakona o procjeni učinaka propisa

(„Narodne novine“, broj 90/2011)

R. br.

Naziv propisa (zakonodavne mjere)

Upućivanje u proceduru Vlade RH

/ / /
Prijedlog plana propisa možete preuzeti ovdje.

2014.

Utvrđuje se Prijedlog plana propisa iz djelokruga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za 2014. godinu, kako slijedi:

PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU

HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA

Na temelju članka 9. stavka  2. alineje 1. Zakona o procjeni učinaka propisa

(„Narodne novine“, broj 90/2011)

R. br.

Naziv propisa (zakonodavne mjere)

Upućivanje u proceduru Vlade RH

1. / /

PRIJEDLOG  PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VEZANO ZA POSTUPAK PROCJENE UČINAKA PROPISA

Na temelju članka 9. stavka 2. alineje 2. Zakona o procjeni učinaka propisa

(„Narodne novine“, broj 90/2011)

R. br.

Naziv propisa (zakonodavne mjere)

Upućivanje u proceduru Vlade RH

1. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija IV. kvartal 2014.
2. Zakon o kategorizaciji poslova prema štetnosti i utjecaju na psihofizičko stanje radnika IV. kvartal 2014.
Prijedlog plana propisa možete preuzeti ovdje.

Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2014. godinu

Na 132. sjednici, održanoj 18. prosinca 2013. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2014. godinu.