Postupci jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge edukacije za socijalne mentore, JDN-2024-66
Na temelju odredbi članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-01/23-01/14, URBROJ: 524-02-03-01/2-23-2, od 5. lipnja 2023. godine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge edukacije za socijalne mentore, JDN-2024-66.
 
Evidencijski broj nabave: JDN-2024-66
Datum objave: 10. travnja 2024.
Rok za dostavu ponuda je 15. travnja 2024. godine do 10:00 sati.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
Poziv na dostavu ponude za nabavu uredskog namještaja, JDN-2024-14
Na temelju odredbi članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-01/23-01/14, URBROJ: 524-02-03-01/2-23-2, od 5. lipnja 2023. godine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje Poziv na dostavu ponude za nabavu uredskog namještaja, JDN-2024-14.
 
Evidencijski broj nabave: JDN-2024-14
Datum objave: 25. ožujka 2024.
Rok za dostavu ponuda je 4. travnja 2024. godine do 10:00 sati.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
Poziv na dostavu ponude za razvoj i održavanje web aplikacije za izradu procjene rizika RISKO, JDN-2024-47
Na temelju odredbi članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-01/23-01/14, URBROJ: 524-02-03-01/2-23-2, od 5. lipnja 2023. godine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje Poziv na dostavu ponude za razvoj i održavanje web aplikacije za izradu procjene rizika RISKO, JDN-2024-47.
 
Evidencijski broj nabave: JDN-2024-47
Datum objave: 8. ožujka 2024.
Rok za dostavu ponuda je 13. ožujka 2024. godine do 12:00 sati.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
Poziv na dostavu ponude za uslugu nadogradnje i održavanja Registra osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu, JDN-2024-46
Na temelju odredbi članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-01/23-01/14, URBROJ: 524-02-03-01/2-23-2, od 5. lipnja 2023. godine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje Poziv na dostavu ponude za uslugu nadogradnje i održavanja Registra osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu, JDN-2024-46.
 
Evidencijski broj nabave: JDN-2024-46
Datum objave: 8. ožujka 2024.
Rok za dostavu ponuda je 15. ožujka 2024. godine do 10:00 sati.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
Poziv na dostavu ponude za razvoj i održavanje Informacijskog sustava za zaštitu na radu (IS ZNR), JDN-2024-45
Na temelju odredbi članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-01/23-01/14, URBROJ: 524-02-03-01/2-23-2, od 5. lipnja 2023. godine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje Poziv na dostavu ponude za razvoj i održavanje Informacijskog sustava za zaštitu na radu (IS ZNR), JDN-2024-45.
 
Evidencijski broj nabave: JDN-2024-45
Datum objave: 8. ožujka 2024.
Rok za dostavu ponuda je 13. ožujka 2024. godine do 11:00 sati.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga pisanog prijevoda, JDN-2024-3
Na temelju odredbi članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-01/23-01/14, URBROJ: 524-02-03-01/2-23-2 od 5. lipnja 2023. godine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga pisanog prijevoda, JDN-2024-3.
 
Evidencijski broj nabave: JDN-2024-3
Datum objave: 6. veljače 2024.
Rok za dostavu ponuda je 19. veljače 2024. do 10:00 sati.
Otvaranje ponuda neće biti javno.