Postupci jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude za vanjsko oglašavanje u sklopu medijske kampanje #empatijasada u okviru ESF projekta "Zaustavimo nasilje nad željama i nasilje u obitelji - za nasilje nema opravdanja" - Zakup oglasnog prostora (digital outdoor)
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, poziva gospodarske subjekte da dostave Ponudu za vanjsko oglašavanje u sklopu medijske kampanje #empatijasada u okviru ESF projekta "Zaustavimo nasilje nad željama i nasilje u obitelji - za nasilje nema opravdanja" - Zakup oglasnog prostora (digital outdoor), na adresu elektroničke pošte nabava@mrosp.hr.
 
U „predmet“ elektroničke pošte treba navesti: JDN-2023-132.
 
Ponuda treba sadržavati popunjen i potpisan Ponudbeni list, popunjen i potpisan Obrazac s podacima o gradovima u kojima će se pružati predmetne usluge,  potpisan Prijedlog ugovora  i tražene dokaze sposobnosti iz točke 12. ovog Poziva.
 
Krajnji rok za dostavu ponude je 8. kolovoza 2023. godine do 11:00 sati.
Poziv na dostavu ponude za najam dvorane, reprezentaciju i smještaj za provedbu edukacije za stručnjake koji su predstavnici županijskih timova, u okviru ESF projekta "Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji - za nasilje nema opravdanja"
​Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, poziva gospodarske subjekte da dostave Ponudu za najam dvorane, reprezentaciju i smještaj za provedbu edukacije za stručnjake koji su predstavnici županijskih timova, u okviru ESF projekta "Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji - za nasilje nema opravdanja" na adresu elektroničke pošte nabava@mrosp.hr.
 
U „predmet“ elektroničke pošte treba navesti: JDN-2023-73.
 
Ponuda treba sadržavati popunjen i potpisan Ponudbeni list (Prilog I), popunjen Troškovnik (Prilog II), potpisan Prijedlog ugovora (Prilog III) i tražene dokaze sposobnosti iz točke 12. ovog Poziva.
 
Krajnji rok za dostavu ponude je 8. kolovoza 2023. godine do 10:00 sati.
Poziv na dostavu ponude za rekonstrukciju i uređenje ulaznog predprostora zgrade „Jug“, JDN-2023-128
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, poziva gospodarske subjekte da dostave Ponudu za rekonstrukciju i uređenje ulaznog predprostora zgrade „Jug“, JDN-2023-128. Ponuda se dostavlja u elektroničkom obliku (skenirana) na adresu elektroničke pošte nabava@mrosp.hr. U „predmet“ elektroničke pošte treba navesti: JDN-2023-128.
 
Ponuda treba sadržavati popunjen i potpisan Ponudbeni list, popunjen Troškovnik te traženi dokaz sposobnosti (potvrdu Porezne uprave o stanju duga). Ovaj postupak jednostavne nabave uključuje sklapanje Ugovora. Rok izvođenja radova je mjesec dana od dana obostranog potpisa Ugovora.
 
Krajnji rok za dostavu ponude je 27. srpnja 2023. godine do 11:00 sati.