Postupci javne nabave

Poziv na dostavu ponuda usluga nabave i tiska promotivnog materijala u svrhu povećanja vidljivosti ESF-a

Na temelju odredbi članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-01/21-01/20, URBROJ: 524-02-03-01/2-21-1, od 28. srpnja 2021. godine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje
 

Poziv na dostavu ponuda usluga nabave i tiska promotivnog materijala u svrhu povećanja vidljivosti ESF-a. 
 

Prilog I. Ponudbeni list JDN-2021-63
Prilog II Troskovnik Nabava i tisak promotivnih materijala

Evidencijski broj nabave: JDN-2021-63            Datum objave: 26. studenoga 2021. 

Rok za dostavu ponuda je 1. prosinca 2021. do 10:00 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno.

Poziv na dostavu ponuda usluga analiza obiteljske mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i modela obiteljskih mirovina država EU te financijska procjena potencijalnih modela
Na temelju odredbi članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-01/21-01/20, URBROJ: 524-02-03-01/2-21-1, od 28. srpnja 2021. godine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje
 
Poziv na dostavu ponuda usluga analiza obiteljske mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i modela obiteljskih mirovina država EU te financijska procjena potencijalnih modela. 

Evidencijski broj nabave: JDN-2021-103           
Datum objave: 23. studenoga 2021. 
Rok za dostavu ponuda je 29. studenoga 2021. do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.
Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge izrade analize pokrivenosti radnika kolektivnim ugovorima i analize obrazaca kolektivnog pregovaranja u Republici Hrvatskoj

Na temelju odredbi članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-01/21-01/20, URBROJ: 524-02-03-01/2-21-1, od 28. srpnja 2021. godine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje

Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge izrade analize pokrivenosti radnika kolektivnim ugovorima i analize obrazaca kolektivnog pregovaranja u Republici Hrvatskoj 

Evidencijski broj nabave: JDN-2021-46          
Datum objave: 9. studenoga 2021. 
Rok za dostavu ponuda je 15. studenoga 2021. do 10:00 sati.
Otvaranje ponuda neće biti javno.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru JDN-2021-46

Poziv na dostavu ponuda usluga analiza obiteljske mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i modela obiteljskih mirovina država EU te financijska procjena potencijalnih modela
Na temelju odredbi članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-01/21-01/20, URBROJ: 524-02-03-01/2-21-1, od 28. srpnja 2021. godine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje
 
Poziv na dostavu ponuda usluga analiza obiteljske mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i modela obiteljskih mirovina država EU te financijska procjena potencijalnih modela

Evidencijski broj nabave: JDN-2021-103           
Datum objave: 23. rujna 2021. 
Rok za dostavu ponuda je 30. rujna 2021. do 10:00 sati

Otvaranje ponuda neće biti javno

Odluka o poništenju
Poziv na dostavu ponuda usluga analize učinkovitosti poslovnih procesa i učinkovitosti zaposlenika za Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Na temelju odredbi članka 9. i 10. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave KLASA: 406-01/17-01/09, URBROJ: 524-02-02/1-17-1 od 30. lipnja 2017. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje
 
Poziv na dostavu ponuda usluga analize učinkovitosti poslovnih procesa i učinkovitosti zaposlenika za Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Evidencijski broj nabave: JDN-2021-88           
Datum objave: 2. travnja 2021. 
Rok za dostavu ponuda je 9. travnja 2021. do 10:00 sati.
Otvaranje ponuda neće biti javno.

Odluka o odabiru (12. travnja 2021.)