Državni tajnici i ravnatelji

Ministar može imati jednog ili više državnih tajnika koje na prijedlog predsjednika Vlade imenuje Vlada Republike Hrvatske. Državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi. Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra. Također, u ministarstvu se može imenovati  jedan ili više pomoćnika ministra. Pomoćnika ministra imenuje Vlada na prijedlog ministra, a za svoj rad je odgovoran ministru i Vladi. Pomoćnik ministra, u pravilu, upravlja radom upravne organizacije u sastavu ministarstva.

U Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike imenovani državni tajnici su:
 
 • Dragan Jelić
 • Ivan Vidiš
 • Marija Pletikosa
 • Margareta Mađerić

 Imenovani ravnatelji/ravnateljice Uprava su:
 
 • Dražen Opalić, pomoćnik ministra
 • Luka Čirko, v.d. ravnatelja Uprave za tržište rada i zapošljavanje
 • Melita Čičak, ravnateljica Uprave za mirovinski sustav
 • Vicko Mardešić, ravnatelj Uprave za upravljanje operativnim programima EU
 • Nada Zrinušić, ravnateljica Uprave za programe i projekte
 • Marija Barilić, ravnateljica Uprave za obitelj i socijalnu politiku
 • Tatjana katkić Stanić, ravnateljica Zavoda za socijalni rad