Državni tajnici i ravnatelji

Ministar može imati jednog ili više državnih tajnika koje na prijedlog predsjednika Vlade imenuje Vlada Republike Hrvatske. Državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi. Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra. Također, u ministarstvu se može imenovati  jedan ili više pomoćnika ministra. Pomoćnika ministra imenuje Vlada na prijedlog ministra, a za svoj rad je odgovoran ministru i Vladi. Pomoćnik ministra, u pravilu, upravlja radom upravne organizacije u sastavu ministarstva.

U Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike imenovani državni tajnici su:
 
  • Ivan Vidiš
  • Marija Pletikosa
  • Margareta Mađerić

 Imenovani ravnatelji/ravnateljice Uprava su:
 
  • Dražen Opalić, ravnatelj Uprave za rad i zaštitu na radu
  • Luka Čirko, ravnatelj Uprave za tržište rada i zapošljavanje
  • Melita Čičak, ravnateljica Uprave za mirovinski sustav
  • Vicko Mardešić, ravnatelj Uprave za upravljanje operativnim programima EU
  • Nada Zrinušić, ravnateljica Uprave za programe i projekte
  • Tanja Žaja, v.d. ravnateljica Uprave za obitelj i socijalnu politiku
  • Tatjana Katkić Stanić, ravnateljica Zavoda za socijalni rad