Javna nabava

Slika /dokumenti/Glavno tajništvo/ZPPI/Javna nabava.jpg
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (14. lipnja 2023.)
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (3. kolovoza 2021.)
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (30. lipnja 2017.)
 
Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/20 i 30/23), Plan nabave Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i sve njegove promjene, od 1.1.2024. godine objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.hr/procurement-plans-all). Plan nabave za prethodne godine dostupan je na (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).
 
Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Registar ugovora i sve njegove promjene također se objavljuju u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i to za postupke javne nabave objavljene u „starom“ Elektroničkom oglasniku javne nabave na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, a za postupke javne nabave objavljene na „novom“ Elektroničkom oglasniku javne nabave na poveznici: https://eojn.hr/contracts.

 
Obavijest o postojanju sukoba interesa (6. svibnja 2022.)
Obavijest o postojanju sukoba interesa (9. veljače 2024.)