Usvojen šesti paket mjera za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata vrijedan

Slika /slike/2024/VRH/6 paket.png
Na 293. sjednici Vlade RH, održanoj u četvrtak, 14. ožujka 2024. usvojene su odluke u sklopu 6. paketa mjera pomoći za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata vrijednog 503 milijuna eura, a među kojima su i odluke iz nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za koje je izdvojeno više od 100 milijuna eura (101.539.800 eura).

Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine: 

Iznos jednokratnog primanja ovisan je visini mirovinskih primanja i utvrđuje se u rasponu od 50 do 160 eura. Za isplatu jednokratnog novčanog primanja procijenjena su sredstva od oko 78,6 milijuna eura za otprilike 830 tisuća umirovljenika s mirovinom do 880 eura.

Potporom jednokratnim naknadama obuhvaćeni su i umirovljenici koji uz mirovinu iz hrvatskog mirovinskog osiguranja primaju i mirovinu iz inozemstva ili samo inozemnu mirovinu. Jednokratno novčano primanje isplatit će se i zaposlenim korisnicima mirovina, ako im ukupan prihod za mjesec veljaču 2024. s osnova rada i mirovina ne prelazi iznos od 880 eura.
 
IZNOS JEDNOKRATNE NAKNADE UKUPNO MIROVINSKO PRIMANJE
160 eura do 320 €
120 eura od 320,01 do 460 €
80 eura od 460,01 do 600 €
60 eura od 600,01 do 730 €
50 eura od 730,01 do 880 €

Isplata jednokratnog novčanog primanja će se izvršiti u ožujku 2024., osim za one kategorije umirovljenika koji su zaposleni, primaju inozemnu mirovinu ili će pravo na mirovinu ostvariti naknadno, kojima će se isplata izvršiti najkasnije u lipnju 2024.
 
Jednokratno novčano primanje nije oporezivo niti može biti predmet ovrhe te se neće uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Za provedbu Odluke nadležan je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Do sada je za umirovljeničku populaciju isplaćeno sedam paketa mjera ukupne vrijednosti 458,2 milijuna eura.

Naknada za ugroženog kupca energenata:

Oko 80 tisuća osoba u statusu ugroženog kupca energenata imat će pravo na podmirivanje troškova električne energije, plina ili toplinske energije.
Mjesečna naknada nastavak je mjere iz prethodnih paketa pomoći građanima te od 1. travnja 2024. iznosi 70 eura. Ukupna vrijednost mjere je gotovo 21 milijun eura, a trajat će do 30. rujna 2024.

Status ugroženog kupca energenata imaju korisnici osobne invalidnine, prava na inkluzivni dodatak I., II. ili III. razine, zajamčene minimalne naknade, nacionalne naknade za starije osobe, novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i civilne stradalnike iz Domovinskog rata. 

Korisnici ZMN-a i dalje će imati pravo na naknadu troškova stanovanja, komunalne naknade, grijanja i vodne usluge.

Za pružatelje socijalnih usluga i udomitelje u Republici Hrvatskoj - naknada za ublažavanja porasta troškova energije:

Pružateljima socijalnih usluga, organiziranog stanovanja i boravka mjesečno će se, ovisno o broju korisnika, isplatiti od 140 do 540 eura, dok će se pružateljima usluge pomoći u kući - aktivnost priprema i dostava obroka, biti isplaćeno 80 eura mjesečno, a pružateljima usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji 70 eura mjesečno. Vrijednost mjere je 2 milijuna eura i trajat će od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Mjera je namijenjena pružateljima usluga smještaja, organiziranog stanovanja i boravka, usluge pomoći u kući (aktivnost pripreme i dostave obroka), udomiteljskim obiteljima, korisnicima koji se prvi put javljaju na mjeru preko javnog poziva. Više od 500 pružatelja usluga i oko 2,500 udomiteljskih obitelji bit će obuhvaćeno mjerom.

Pisane vijesti