Usvojen Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine

Slika /slike/2021/Fotografije/Vijesti/HN20210408984008.JPG
Vlada Republike Hrvatske na 53. sjednici usvojila je Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19. 

Iznos jednokratnog primanja ovisan je o visini mirovinskih primanja i utvrđuje se u rasponu od 1 200 do 400 kn, odnosno: 
 
  • za mirovine u iznosu od 1500 kn i manje – dodatak od 1 200 kn
  • za mirovine u rasponu od 1 500 do 2 000 kn – dodatak od 900 kn
  • za mirovine u rasponu od 2 000 do 3 000 kn  - dodatak od 600 kn
  • za mirovine u rasponu od 3 000 do 4 000 kn – dodatak od 400kn

Isplatu jednokratnog novčanog primanja moći će ostvariti umirovljenici koji nisu zaposleni i čija mjesečna primanja ne prelaze iznos od 4 000 kn te imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. 

Također, ovim Prijedlogom odluke obuhvaćeni su korisnici koji su ostvarili pravo na temelju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju ili pravnih propisa Europske unije, a visina jednokratnog novčanog primanja za te korisnike bit će određena na temelju zbrojenih mirovina iz Republike Hrvatske i inozemstva. Podatke o visini inozemnih mirovina dostavit će korisnici do 30. lipnja 2021. 

Nadalje, u mirovinska primanja uz mirovinu iz I. i II. mirovinskog stupa uračunava se i iznos dokupljene mirovine i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu. 

Jednokratno novčano primanje nije oporezivo, ne može biti predmet ovrhe te se neće uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja. 

Isplata jednokratnog novčanog primanja će se izvršiti u dva navrata – koncem travnja za korisnike mirovine koji primaju samo mirovinu iz Republike Hrvatske i u srpnju za korisnike inozemnih mirovina te korisnika kojima rješenje o pravu na mirovinu bude doneseno naknadno. 

Za isplatu jednokratnog novčanog primanja procijenjena su sredstva od oko 600 milijuna kuna za više od 844.000 korisnika, a za provedbu ove Odluke zadužen je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. 

Pisane vijesti