Svjetski dan djece - 20. studenoga

Slika /slike/2022/Vijesti/Djecje ruke.png
Svjetski dan djece obilježava se 20. studenog, na dan kada je 1989. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Konvenciju o pravima djeteta. Kao jedan od temeljnih ugovora UN-a o ljudskim pravima, Konvencija utjelovljuje cilj da svako dijete bude prepoznato, poštovano i zaštićeno.

Prepoznajući vrijednost uloženih napora u zalaganju za unaprjeđenje prava djece u Republici Hrvatskoj, a povodom Svjetskog dana djece, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike će dodijeliti Nagrade za promicanje prava djeteta u 2022. godini. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta. Godišnje nagrade se dodjeljuju pojedincima i/ili grupi pojedinaca, za najznačajnija ostvarenja na različitim područjima promicanja prava djeteta u protekloj godini.

Hrvatska kontinuirano provodi niz aktivnosti usmjerenih na promicanje i ostvarivanje dječjih prava.

Vlada Republike Hrvatske je 12. svibnja 2022. donijela Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. do 2026. i Akcijski plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022.-2024.
Nacionalni plan u skladu je s Nacionalnom razvojnom strategijom 2030. te UN Agendom 2030 čime se pridonosi ostvarenju nacionalnog i međunarodnog strateškog okvira usmjerenog na prava djece.

Nacionalnim planom određeno je pet posebnih ciljeva:
 
  1. Suzbijanje diskriminacije i socijalne isključenosti djece 
  2. Zaštita djece od svih oblika nasilja          
  3. Sudjelovanje djece u odlučivanju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
  4. Sustavna potpora za djecu u digitalnom okruženju
  5. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe u postupcima koji se odnose na djecu

Aktivnosti zaštite prava djece provode se u suradnji ključnih dionika i pružanjem integrativnih usluga, uz poštivanje najboljeg interesa, mišljenja i privatnosti djeteta.

Pisane vijesti