Sjednica Vlade RH: Usvojen paket izmjena zakona u mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje

Slika /slike/2023/VRH/HN20230413002648.jpg
Na 262. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj u četvrtak, 9. studenoga 2023. usvojen je, između ostaloga, paket izmjena zakona u mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje Zakon o obveznim mirovinskim fondovima, Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima. Također, usvojene su i izmjene Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Ministar Marin Piletić tom priliko podsjetio je kako je od 1. siječnja 2023. zakonskim izmjenama unaprijeđen mirovinski sustav generacijske solidarnosti, odnosno I. mirovinski stup, te dodao kako se ovim izmjenama zakona unaprjeđuje sustav kapitalizirane mirovinske štednje, odnosno II. i III. mirovinski stup.

Dodao je kako je osnovni cilj povećati broj korisnika koji biraju isplatu mirovine iz oba mirovinska stupa, ostvarivanjem većih prinosa i u konačnici viših iznosa mirovina iz kapitaliziranog sustava.

Istaknuo je kako je za provedbu paketa zakona potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu za povećanje dodataka na osnovnu mirovinu u procijenjenom iznosu od 9,1 milijun eura u 2024. te 14,6 milijuna eura u 2025. godini.

Predloženim rješenjima omogućit će se društvima koja upravljaju obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te mirovinskim osiguravajućim društvima nužna fleksibilnost u promjenjivim okolnostima poslovanja s ciljem očuvanja realne vrijednosti imovine osiguranika.

Istaknuo je kako se najbitnije izmjene odnose na povećanje broja korisnika iz I. i II. stupa što će se postići omogućavanjem jednokratne isplate u visini do 20 posto ukupno kapitaliziranih sredstava u II. stupu. Zatim, povećanjem dodataka koji se određuje na osnovnu mirovinu iz I. stupa u visini od 27 posto. umjesto sadašnjih 20,25 posto te omogućavanjem isplate mirovine iz II. stupa bez usklađivanja s inflacijom uz obvezu informiranja o posljedcima takvog izbora.

Također, istaknuo je povećanje prinosa obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kroz uvođenje nove vrste imovine u koju društva mogu ulagati imovinu obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, primjerice nekretnine, neuvrštene hipotekarne obveznice i udjeli u nelistanim tvrtkama, zatim liberalizaciju limita ulaganja za one klase imovine u koje društva mogu ulagati imovinu obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova.

Dodao je i da će se poticati veća aktivnost obveznih mirovinskih fondova i ulaganja u gospodarstvo Republike Hrvatske na način da će se uvesti obveza ulaganja od minimalno 5 posto sredstava obveznih mirovinskih fondova A i B kategorije u alternativni investicijski fond s garancijom povrata ukupnog ulaganja na kraju trajanja investicijskog fonda, kao supstitut dijela ulaganja u državne obveznice.

Foto: Hina

Pisane vijesti