Sjednica Vlade RH: Osnovica za izračun inkluzivnog dodatka 120 eura!

Slika /slike/2023/VRH/VRH 203.png
Zakon o inkluzivnom dodatku izglasan je u Hrvatskom saboru 15. prosinca 2023. te je stupio na snagu 1. siječnja 2024. Navedenim propisom u pravo na inkluzivni dodatak objedinjuju se četiri naknade - osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, doplatak za djecu koji se ostvaruje u uvećanom iznosu radi oštećenja zdravlja, težeg ili teškog invaliditeta te novčana pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom.

Nakon stupanja na snagu Zakona, Vlada Republike Hrvatske je na 277. sjednici, održanoj 11. siječnja 2024. prihvatila Odluku o osnovici za izračun inkluzivnog dodatka koja će iznositi 120 eura.

Inkluzivni dodatak iznosit će:
 
  • za korisnika prve razine inkluzivnog dodatka 720 eura - 600% osnovice
  • za korisnika druge razine inkluzivnog dodatka 480 eura 400% osnovice
  • za korisnika treće razine inkluzivnog dodatka 432 eura - 360% osnovice
  • za korisnika četvrte razine inkluzivnog dodatka 162 eura - 135% osnovice
  • za korisnika pete razine inkluzivnog dodatka 138 eura - 115% osnovice.  

Procijenjeno je da bi za provedbu Zakona o inkluzivnom dodatku na godišnjoj razini bilo potrebno osigurati više od 506 milijuna eura.

Cilj Zakona je postići pravedniju raspodjelu navedenih naknada te unaprijediti transparentnost i ekonomičnost prava koja se ostvaruju temeljem invaliditeta.
 
Korisnici prava na inkluzivni dodatak ostvarit će znatno veći iznos novčane naknade u odnosu na zbroj pojedinačnih naknada koje trenutno mogu ostvariti (povećanje od 50 posto do više od 100 posto ovisno o razini odnosno vrsti i stupnju oštećenja-funkcionalnoj sposobnosti).
 
Visina iznosa inkluzivnog dodatka razvrstava se u 5 razina ovisno o vrsti, težini, stupnju oštećenja zdravlja odnosno funkcionalnih sposobnosti, ali i dobi i to na način da se za 1. razinu osigura najveći iznos inkluzivnog dodataka, a za 5. razinu najniži.
 
Pravo na inkluzivni dodatak u iznosu prve, druge i treće razine potpore mogu ostvariti odrasle osobe kojima je utvrđen III. i IV. stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja, a koje imaju status osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o Registru osoba s invaliditetom.
Pravo na inkluzivni dodatak četvrte i pete razine potpore neovisno o statusu osobe s invaliditetom mogu ostvariti odrasle osobe kojima je utvrđen II. i III. stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja.
Pravo na inkluzivni dodatak kroz svih pet razina mogu ostvariti djeca kojoj je utvrđen II., III. i IV. stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja neovisno o tome imaju li status osobe s invaliditetom.
 

 
 

Pisane vijesti