Predstavljena reforma sustava socijalne skrbi

Slika /slike/2021/Fotografije/Vijesti/DSC_2370-min.jpg
U ponedjeljak, 4. listopada 2021. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović prezentirao je predstavnicima medija reformu sustava socijalne skrbi.

Cjelovita reforma sustava socijalne skrbi, predstavlja paket od sedam zakona i tri nacionalna plana, a kojima je zajednički cilj transparentni, učinkoviti i pravedniji sustav socijalne skrbi, usmjeren na korisnike.

Paket uključuje novi Zakon o socijalnoj skrbi, novi Zakon o udomiteljstvu, pet zakona za regulirane profesije te tri nacionalna plana za razdoblje 2021.-2027. - Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga te Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

„Vrijeme je da uspostavimo kvalitetniji i profesionalniji sustav za naše korisnike, građane svih profila i same stručnjake koji su na terenu“, naglasio je ministar Josip Aladrović.

Ovaj reformski paket, koji se intenzivno pripremao u sklopu Akcijskog plana unaprjeđenja sustava socijalne skrbi, rezultat je suradnje Ministarstva s članovima Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika, sastavljenog od predstavnika civilnih udruga, stručnih komora te ljudi iz sustava, koji su svatko iz svoje perspektive ukazali na nužne promjene. Akcijski plan izglasan je bez ijednog glasa protiv, što ukazuje na visoku razinu konsenzusa ključnih dionika.

S današnjim danom na javno savjetovanje šalje se prvi paket reformi.

Značajna sredstva osigurana su iz proračuna i europskih fondova – na godišnjoj razini ta će ulaganja iznositi prosječno 8,2 milijarde kuna.
 
Novi Zakon o socijalnoj skrbi

Donošenjem novog Zakona o socijalnoj skrbi, osigurat će se transparentan, otvoren i standardizirani sustav pružanja usluga socijalne skrbi u službi svih korisnika.

U sklopu Zakona o socijalnoj skrbi sljedeće će se godine uložiti ukupno 361,9 milijuna kuna, a 2023. godine gotovo dvostruko više – 669,9 milijuna kuna. Sredstva su usmjerena prvenstveno na smanjenje rizika od siromaštva, kroz povećanje osnovice za izračun Zajamčene minimalne naknade i usklađivanje s potrebama najosjetljivijih skupina - djece, starijih, osobe s invaliditetom, promjenom ekvivalentne ljestvice.

Kroz implementaciju zakona osigurat će se kvalitetnije i dostupnije usluge, kao i uvođenje nove usluge poput socijalnog mentorstva, sveobuhvatne procjene i planiranja, prethodne stručne procjene, psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilnog ponašanja u obitelji.

Jedna od najbitnijih promjena je jedinstvena metodologija za izračun cijene usluga, koja će omogućiti standardizaciju usluga i poboljšati njihovu kvalitetu na dobrobit korisnika sustava.

Osnovat će se Hrvatski zavod za socijalni rad, koji će započeti s radom 1. siječnja 2023. Zavod će objediniti sadašnje centre za socijalnu skrb i omogućiti standardizaciju postupanja, stručni nadzor, jačanje i unaprjeđenje stručnog rada radnika te obavljanje stručno analitičkih, pravnih, ekonomskih i drugih poslova u jedinstvenoj stručnoj službi, što će rasteretiti stručne radnike.

Također, osnovat će se Obiteljski centar kao samostalna ustanova, koja će raditi na prevenciji, tretmanima i razvojnim aktivnostima za djecu, mlade i obitelji.

Zakonom o socijalnoj skrbi, a u cilju transparentnosti osniva se i Povjerenstvo za odlučivanje o pritužbama građana - neovisno tijelo koje ima za cilj bolju zaštitu korisnika sustava. Također, osniva se Akademija za trajno usavršavanje stručnjaka sustava i ravnatelja.

Javne ovlasti centara za socijalnu skrb se smanjuje - dio poslova i javnih ovlasti koji nisu u najužoj vezi sa sustavom socijalne skrbi prelazi u druge sustave, a u planu je daljnje smanjivanje u narednom razdoblju kada se za to stvore organizacijski preduvjeti.


 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, djeci koja nemaju adekvatnu roditeljsku skrb omogućit će se bolja briga i skrb kroz sustav, a odnosi se prvenstveno na skrb kroz udomiteljske obitelji koje po brizi i skrbi najviše nalikuju obiteljskom domu.

Na godišnjoj razini, uložit će se ukupno dodatnih 86,3 milijuna kuna za povećanje naknada za udomitelje i opskrbnine, a uvjete za specijalizirane udomitelje će se relaksirati.

Opskrbnine za djecu nisu značajno podizane od 2007. godine, a sada će se povećat ovisno o dobi djeteta za 20 do 42 posto i iznosit će 2.525 do 2.850 kn.

Za odrasle osobe opskrbnine se povećavaju do 25 posto. Ukupna dodatna godišnja sredstva koja osiguravamo za opskrbnine korisnika iznose 42.16 milijuna kuna.

Naknada za rad tradicionalnog udomitelja povećat će se oko 60 posto, dok će se naknade za udomitelje koji obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje povećati s 15 do 60 posto i iznosit će između 4.500 i 7.000 kuna za specijalizirane udomitelje za djecu te 4.000 kuna za standardne udomitelje. Ukupna dodatna godišnja sredstva koja osiguravamo za naknade udomiteljima iznose 44.14 milijuna kuna.

Ovim Zakonom fleksibilizirat će se uvjeti za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu pa će udomiteljstvo biti mogućnost i za osobe sa srednjoškolskim obrazovanjem ili preddiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem.
 
U javno savjetovanje i pet zakona kojima se reguliraju profesije u području socijalne skrbi

U javno savjetovanje idu i pet zakona kojima se reguliraju profesije u području socijalne skrbi: Izmjene i dopune Zakona o djelatnosti socijalnog rada; Izmjene i dopune Zakona o psihološkoj djelatnosti; Izmjene i dopune Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti; Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti; Zakon o djelatnosti psihoterapije.

Njima će se osigurati olakšice za članove komora, prvenstveno kroz ujednačavanje članarina i njihovo ograničavanje na način da će komore za svako podizanje cijena članarina trebati suglasnost Ministarstva. Za sve regulirane profesije pojednostavljuje se pristup profesiji i sprječava uvođenje neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad.
 
Tri nacionalna plana kao strateški dokumenti za razdoblje 2021.-2027.

Uz sedam zakona u proceduru ulaze i tri nacionalna plana (Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti će, Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga, Nacionalnim planom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom) koji predstavljaju strateške dokumente za razdoblje 2021.-2027. godine, u sklopu kojih će se uložiti ukupno 51,3 milijardi kuna u razvoj socijalnih usluga, borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Pisane vijesti