Održana sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika

Slika /slike/2021/Fotografije/Vijesti/DSC_2557.jpg
Nakon završenog javnog savjetovanja i pristiglih komentara na zakone i nacionalne planove u sklopu reforme sustava socijalne skrbi, jučer je održana sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika, na kojoj se raspravljalo o sadržaju komentara i sugestija kako bi reforma rezultirala  transparentnijim, učinkovitijim i profesionalnijim sustavom s fokusom na krajnje korisnike - pogotovo djecu.

„Dugi niz godina nije bilo značajnije reforme sustava i ulaganja u njegovo poboljšanje za više od 300 tisuća korisnika sustava socijalne skrbi diljem Hrvatske. Nadolazećom reformom će se kroz sedam zakona u naredne dvije godine uložiti dodatnih 1,2 milijarde kuna, a kroz tri nacionalna plana 7,1 milijardi kuna godišnje u razdoblju do 2027. godine. Kroz ovu reformu i ulaganja, fokusiramo se na korisnike - ovo radimo zbog njih“, poručio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.

Članovima Vijeća dodatno je naglašeno kako će kroz izmjene i dopune Zakona o udomiteljstvu, Vlada RH uložiti dodatnih 86,3 milijuna kuna na godišnjoj razini. Značajno će se povećati naknade za rad udomitelja, između 15 i 60 posto, te povećati opskrbnine za djecu, koje nisu podizane od 2007. godine, iako su troškovi života značajno rasli. Dodatno, relaksiraju se uvjeti za udomitelje, a sve s ciljem pružanja kvalitetnije izvaninstitucionalne skrbi, posebice za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, što je prioritet.

Također, novinama u Zakonu o socijalnoj skrbi, smanjiti će se rizik od siromaštva kroz povećanje osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade i krozusklađivanje ekvivalentne ljestvice s potrebama najosjetljivijih skupina. Osim postojećih usluga koje će biti kvalitetnije i dostupnije, uvode se i neke nove, poput socijalnog mentorstva, sveobuhvatne procjene i planiranja te psihosocijalnog tretmana zbog prevencije nasilja u obitelji.
  
Reformom sustava socijalne skrbi rasteretit će se stručnjaci koji rade u sustavu socijalne skrbi - kroz nova zapošljavanja, smanjenje javnih ovlasti i reorganizaciju, što će omogućiti više vremena za pružanje standardiziranih i ujednačenijih usluga krajnjim korisnicima. Tako će se, nastavno na 200 novih stručnjaka od travnja ove godine, kroz naredne tri godine zaposliti dodatnih 326 stručnjaka, što je povećanje broja stručnjaka od 30 posto. Uz smanjenje javnih ovlasti stručnjaka socijalne skrbi, oni će se dodatno rasteretiti kroz osnivanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji će preuzeti dio stručno analitičkih i administrativnih poslova.

Nova organizacija odnosi se isključivo na organizacijsku centralizaciju i ustroj, na način da bi središnja služba Zavoda preuzela obavljanje analitičkih, pravnih,ekonomskih poslova, upravljanje i prijavu na EU fondove i slične poslove. Također, očekuju se i uštede zahvaljujući objedinjenoj javnoj nabavi za sve centre. Sadašnji centri za socijalnu skrb i dalje će svakodnevno komunicirati s korisnicima u lokalnim zajednicama, kojima će pružati potrebne usluge.

Smanjenje rizika od siromaštva, veća dostupnost usluga, nova organizacija i zapošljavanja, stručno usavršavanje i podizanje transparentnosti sustava glavni su ciljevi sveobuhvatne socijalne reforme, kojom se jačaju kapaciteti sustava. Mjerilo uspješnosti biti će krajnji korisnici, njih više od 300 tisuća, kojima se želi pružiti standardizirana i kvalitetnija usluga, gdje god se oni nalazili.

Ministar Aladrović završno je naglasio kako nas i u idućim mjesecima u nastavku zakonodavne procedure kroz dva saborska čitanja čekaju daljnji razgovori sa svim zainteresiranim stranama, kako bi se uvažili svi kvalitetni i konstruktivni komentari i prijedlozi.

Pisane vijesti