Održana 89. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Slika /slike/2021/Fotografije/Sjednice Vlade RH/HN20211028250107.JPG
Na 89. sjednici Vlade RH, održanoj u petak, 10. prosinca 2021. je, između ostaloga, prihvaćen je Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

Državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelj i socijalne politike Dragan Jelić predstavio je članovima Vlade Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027.

To je srednjoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značenja kojim se pobliže definira provedba ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, koji osigurava regionalnu ravnomjernost i dostupnost socijalnih usluga za socijalno osjetljive skupine u sustavu socijalne skrbi na cijelom području Republike Hrvatske.

„Socijalne usluge trebaju odgovoriti na brojne izazove korisničkih skupina, uz istodobno podržavanje ideje neovisnog življenja u zajednici. To ponajprije uključuje osiguravanje preduvjeta za pružanje kvalitetnih i cjelovitih socijalnih usluga temeljenih na individualiziranom pristupu“, napomenuo je državni tajnik Dragan Jelić.

Polazeći od pretpostavke da dostupnost adekvatnih službi podrške u zajednici prevenira institucionalizaciju korisnika, u narednom razdoblju planirane su aktivnosti daljnjeg razvoja izvaninstitucijskih socijalnih usluga na područjima na kojima te usluge nisu dostatne ili uopće nisu dostupne za djecu i obitelji u riziku, osobe s invaliditetom, starije osobe te ostale socijalno osjetljive skupine.

Na temelju Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. - 2027. izradit će se dva provedbena dokumenta - Akcijski plan razvoja socijalnih usluga 2021. - 2024. i Akcijski plan razvoja socijalnih usluga 2025. - 2027. godine. Navedenim će se dokumentima definirati mjere i razraditi aktivnosti u području razvoja socijalnih usluga, radi ostvarenja posebnih ciljeva iz Nacionalnog plana.
 

Pisane vijesti