Održana 12. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika

Slika /slike/2023/Vijesti/3.JPG
U ponedjeljak, 6. ožujka 2023. održana je 12. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika, kojom je predsjedao ministar Marin Piletić. 

Članovima Vijeća predstavljen je Europski socijalni fond plus za razdoblje od 2021. do 2027., program koji će u nadolazećem razdoblju između ostaloga, ojačati sustav socijalne zaštite te omogućiti bolji pristup kvalitetnim socijalnim i zdravstvenim uslugama, uključujući uslugu dugotrajne skrbi. Posebna pozornost usmjerena je na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebice na djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, mlade kao i ostale ranjive skupine, uključujući i žene u cilju osiguravanja njihove pune ravnopravnosti u društvu.

Ministar Marin Piletić istaknuo je kako je Hrvatskoj na raspolaganju 2,27 milijardi eura iz Europskog socijalnog fonda plus u novom sedmogodišnjem razdoblju te podsjetio na ključne iskorake i unaprjeđenja unutar sustava, koja se navedenim sredstvima u tom razdoblju planiraju ostvariti.

Načelnica Sektora za programiranje, financijsko upravljanje i provedbu financijskih instrumenata Naida Mekić prilikom prezentiranja ESF+ programa istaknula je kako je ESF+ osnovni alat za postizanje razvojnih ciljeva do 2030. godine. Također, predstavila je ključne ciljeve za Hrvatsku u kontekstu Europskog stupa socijalnih prava kao i Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali“ te prioritetna područja u okviru istoga kao i aktivnosti na kojima će biti naglasak u dolazećem razdoblju.

Načelnica Sektora za razvoj socijalnih politika Milena Koren u svom je izlaganju prikazala 20 načela Europskog stupa socijalnih prava te povezano s tim Nacionalni program borbe protiv siromaštava i socijalne isključenosti kao i Akcijski plan za provedbu Europskog stupa socijalnih prava.

Članovima su prezentirani ključni nacionalni planovi u kontekstu novog financijskog razdoblja kao i provedba mjera i aktivnosti iz akcijskih planova, planirana sredstvima Europskog socijalnog fonda plus.

Poseban naglasak stavljen je na provedbu mjera i aktivnosti usmjerenih na djecu i mlade, suzbijanje obiteljskog nasilja te seksualnog nasilja i uznemiravanja, podršku ženama žrtvama nasilja te općenito aktivnostima iz akcijskih planova usmjerenih svim ranjivim skupinama kao i jačanju kapaciteta stručnjaka i ustanova socijalne skrbi/pružatelja usluga.

Pisane vijesti