Objavljeno Osnovno evaluacijsko izvješće GREVIO-a za Republiku Hrvatsku

Slika /slike/2023/Vijesti/dokument slika.jpg
Grupa stručnjaka Vijeća Europe za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO) objavila je svoje Osnovno evaluacijsko izvješće o zakonodavnim i drugim mjerama kojima se provode odredbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za Republiku Hrvatsku te komentare Republike Hrvatske na predmetno Izvješće.
 
Izvješće sadrži opsežnu analizu provedbe odredaba Konvencije u Republici Hrvatskoj, pregled poduzetih aktivnosti radi usklađivanja s Konvencijom te identificira područja u kojima je još potreban napredak temeljem čega su upućene određene preporuke.

GREVIO Izvješće o provedbi konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za Republiku Hrvatsku
 
Komentari Republike Hrvatske na Izvješće GREVIO-a
 
GREVIO izvješće na engleskom jeziku dostupno je na poveznici.

Pisane vijesti