Na sjednici Vlade RH prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Slika /slike/2023/VRH/HN20230413002648.jpg
Na 222. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj u petak, 2. lipnja 2023. prihvaćen je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.
 
Cilj izmjena i dopuna Zakona je spriječiti neopravdana ograničenja pristupu ili obavljanju reguliranih profesija te utjecati na povećanje mobilnosti stručnjaka i slobodu pružanja usluga.
 
Izmjenama i dopunama Zakona preciznije će se urediti postupak provođenja ocjene proporcionalnosti. Naime, Zakonom će se propisati obveza svih ovlaštenih predlagatelja zakona, podnositelja amandmana te predlagatelja i donositelja drugih propisa i općih akata da kod utvrđivanja novih ili izmjene postojećih uvjeta kojima se ograničava pristup reguliranim profesijama ocijene jesu li isti potrebni i prikladni za ostvarenje željenog cilja i to kroz (ocjenu) proporcionalnosti. Također, Prijedlogom zakona bit će obuhvaćeni i svi podnositelji amandmana iz čl. 196. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Pored navedenog, izričito se propisuje da u situaciji kada je provoditelj ocjene proporcionalnosti nadležna strukovna organizacija koja je ovim Zakonom i posebnim propisima ovlaštena za provođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, dužna je ishoditi suglasnost nadležnog tijela za nadzor i praćenje ocjene proporcionalnosti na izrađenu izjavu.

U odnosu na praćenje usklađenosti novih ili izmijenjenih uvjeta kojima se ograničava pristup reguliranim profesijama, propisuje se obveza nadležnog tijela za nadzor i praćenje da provodi isto i to za razdoblje od dvije godine, počevši od početka primjene novih ili izmijenjenih uvjeta.

Foto: Hina

Pisane vijesti