Na 48. sjednici VRH prihvaćen Nacrt konačnog prijedloga zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

Slika /slike/2021/Fotografije/Sjednice%20Vlade%20RH/HN20210304936474.JPG
Na 48. sjednici Vlade Republike Hrvatske, 11. ožujka 2021., prihvaćen je Nacrt konačnog prijedloga zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem.

Konačnim prijedlogom zakona, osiguranicima – osobama s invaliditetom oboljelih od izuzetno teških bolesti, omogućuje se staž osiguranja s povećanim trajanjem, tzv. beneficirani staž. Staž osiguranja s povećanim trajanjem omogućuje se u razdobljima zaposlenja i radnog odnosa, ali i u razdobljima osiguranja i po drugim osnovama osiguranja, kao što su obavljanja profesionalne djelatnosti, obrta, poljoprivrede, šumarstva i drugo.

„Prihvaćanjem Konačnog prijedloga zakona osigurat će se dodatna zaštita ove izuzetno osjetljive kategorije osiguranika, kao i njihovo aktivnije uključivanje u radno okruženje kroz različite oblike rada, s ciljem poticanja njihovog samozapošljavanja, veće socijalne uključenosti i radne aktivacije“, naglasio je ministar Josip Aladrović.

Osiguranici – osobe s invaliditetom moći će ostvariti sniženje dobne granice za priznanje prava na starosnu mirovinu, odnosno moći će ostvariti starosnu mirovinu ranije u odnosu na redovne uvjete propisane Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Dobna granica propisana za starosnu mirovinu snižavat će se po jednu godinu za svih pet godina staža osiguranja, koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 15 mjeseci staža osiguranja.

Također, propisuje se i obveza uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje za samostalne obveznike uplate doprinosa, odnosno staž osiguranja računa se s povećanim trajanjem isključivo na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje prema odredbama Zakona o doprinosima. Pri tome treba istaknuti, da je obveznik doprinosa i obveznik plaćanja dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem za osiguranike - osobe s invaliditetom.

Propisuje se obveza podnošenja prijava o utvrđenom statusu osiguranika – osobe s invaliditetom za obveznike doprinosa, u rokovima određenim Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Foto: HINA
 

Pisane vijesti