Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava s Hrvatskom obrtničkom komorom u zajedničkoj promociji Mjera aktivne politike zapošljavanja

MRMS i HOK - sporazum - rukovanje Sporazumom o suradnji na promociji mjera aktivne politike zapošljavanja, koji su potpisali predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dragutin Ranogajec i ministar rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., HOK i MRMS iskazuju spremnost za međusobnu suradnju na promociji mjera aktivne politike zapošljavanja, posebno mjera usmjerenih prema poslodavcima u svrhu očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta. „Sporazum o suradnji Hrvatske obrtničke komore i našega ministarstva na promociji Mjera aktivne politike zapošljavanja prvi je korak u smjeru što čvršćeg i kvalitetnijeg povezivanja posloprimaca i poslodavaca“, izjavio je ministar rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med. Ministar Mrsić je naglasio da moramo početi školovati kadrove za potrebe tržišta rada, a prestati proizvoditi kadrove za burzu rada. „Inzistirat ćemo na integraciji struke i škole u kojoj mora biti puno više prakse, posebno za obrtnička zanimanja. Posebno ćemo raditi na valorizaciji znanja koje radnici stječu kako dodatnim edukacijama, tako i samim radom. Ulaskom u EU i uvođenjem elektroničke radne knjižice, radnici će moći formalizirati sva svoja stručna znanja, biti specijalisti za određena područja rada i na taj način povećati svoju vrijednost na tržištu rada“, istaknuo je ministar rada i mirovinskoga sustava. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec povodom potpisivanja sporazuma je izjavio: „Posebno nas raduje što Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava prepoznaje važnost aktivne uloge obrtnika i Hrvatske obrtničke komore u strukovnom obrazovanju. Obrazovanje za vezane obrte provodi se u skladu sa svim smjernicama razvoja strukovnog obrazovanja u Europskoj Uniji, u kojima se naglašava neophodna poveznica gospodarstva i obrazovanja, kao i ključna uloga koju bi  modeli učenja na radnom mjestu odnosno naukovanju trebali imati u procesu obrazovanja. Gospodarstvo mora preuzeti odgovornost za kvalitetu strukovne izobrazbe, a obrazovni sektor biti spreman na partnerstvo i suradnju. Pitanje obrazovanja je od prevelike važnosti da bi se prepustilo bilo pojedincu, bilo jednom sektoru.“ Sukladno Sporazumu, MRMS i HOK će, u okviru svojih zakonom utvrđenih zadaća, posebno surađivati:
  • u promociji mjera koja su propisane Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja i Zakonom o poticanju zapošljavanja;
  • na informiranju o načinima i mogućnostima korištenja svih mjera zapošljavanja, a posebno mjera usmjerenih na zapošljavanje mladih te mjera usmjerenih prema poslodavcima u teškoćama radi očuvanja radnih mjesta, kao i mjera za poticanje samozapošljavanja u obrtu;
  • na povezivanju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s organizacijskim jedinicama Hrvatske obrtničke komore kako bi uspostavili partnerski odnos u rješavanju potreba poslodavaca sukladno potrebama tržišta rada;
  • na osnaživanju lokalnih partnerstava za zapošljavanje;
  • na aktivnom načinu promocije mjera aktivne politike zapošljavanja putem redovnih sastanaka unutar komorskog sustava, javnih tribina, okruglih stolova, radionica, informativnih seminara te putem internetskih stranica;
  • u osiguravanju savjetodavne podrške samozaposlenim osobama u obrtu – o vođenju, uvjetima i načinu poslovanja u obrtu;
  • u kreiranju redovnog sustava obrazovanja za vezane obrte koji se temelji na modelima učenja na radnom mjestu odnosno naukovanju u skladu sa smjernicama EU-a;
  • u kreiranju sustava cjeloživotnog učenja prema konceptu trajne zapošljivosti, sukladno razvoju tržišta rada.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatska obrtnička komora će u provođenje Sporazuma uključivati županijske komore, kao i područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Stranica