Državna tajnica Marija Pletikosa u Lisabonu na Konferenciji o borbi protiv beskućništva

Slika /slike/2021/Fotografije/Vijesti/IMG-20210622-WA0008.jpg
Državna tajnica Marija Pletikosa je u Lisabonu, Portugal sudjelovala na Konferenciji „Borba protiv beskućništva – prioritet naše socijalne Europe“ na kojoj je pokrenuta Europska platforma za borbu protiv beskućništva prilikom čega je potpisana Lisabonska deklaracija o borbi protiv beskućništva.
 
Tijekom konferencije i radnog sastanka, na kojem je sudjelovala državna tajnica Pletikosa,  sudionici su razgovarali o politikama koje države članice provode u svojim zemljama u borbi protiv beskućništva, najvećim izazovima s kojima se susreću te na koji način EU može najbolje podržati aktivnosti svake od članica u borbi protiv beskućništva.
 
Državna tajnica Pletikosa je pozdravila inicijativu Portugalskog predsjedništva koje je stavilo u fokus jednu od najugroženijih skupina društva te istaknula važnost potpisane Deklaracije koja će zasigurno doprinijeti politikama država članica EU u borbi protiv beskućništva.
 


U sklopu Konferencije održana su i dva okrugla stola na temu uspješnih nacionalnih, regionalnih i lokalnih pristupa borbi protiv beskućništva te sljedećih koraka i prioriteta u borbi protiv beskućništva u Europi. 
 
Nadalje, u sklopu Konferencije je pokrenuta Europska platforma za borbu protiv beskućništva koja će pridonijeti jačanju političkog dijaloga između država članica, Europske komisije, Europskog parlamenta, drugih europskih institucija i svih dionika aktivnih u borbi protiv beskućništva. Platforma će pokrenuti politički proces koji vodi uspostavljanju zajedničkog razumijevanja, predanosti i konkretnog napretka u borbi protiv beskućništva. Također, platforma će doprinijeti iskorištavanju mogućnosti financiranja iz EU-a, ojačati nadzor nad beskućništvom, promovirati dobre prakse država članica i pratiti napredak prema ukidanju beskućništva do 2030. godine.
 
Ova inicijativa doprinosi obnovljenoj zajedničkoj obvezi, preuzetoj na Summitu u Portu, za provedbu Akcijskog plana za jaku socijalnu Europu na koju su se obvezale države članice, europske institucije, socijalni partneri i drugi dionici.Pisane vijesti