9. studenoga - Svjetski dan posvojenja

Slika /slike/2020/anna-kolosyuk-4R6pg0Iq5IU-unsplash.jpg

Briga za dobrobit djece temeljna je dužnost pojedinca, institucija, ali i društva u cjelini.

Briga za dobrobit djece temeljna je dužnost pojedinca, institucija, ali i društva u cjelini. 

Poticajno obiteljsko okruženje koje djetetu osigurava cjelovit razvoj i sigurnost preduvjet je za odrastanje djeteta u cjelovitu, zdravu osobu sposobnu za samostalan život. 

U obitelji dijete dobiva osjećaj sigurnosti, toplinu, privrženost, pripadnost i podršku. Odrastanje u odgovarajućoj obiteljskoj sredini, pruža djeci temelj na kojem mogu graditi odnose u vlastitim obiteljima koje će jednog dana osnovati.

U skladu sa Konvencijom o pravima djeteta, Strategijom o zaštiti prava djece,  Smjernicama za alternativnu skrb o djeci  i suvremenim konceptima zaštite prava djece, sustav socijalne skrbi prateći te standarde nastoji djelovati proaktivno u svrhu sveobuhvatne zaštite djece.

Republika Hrvatska potpisnica je Konvencije o pravima djeteta koja obvezuje države potpisnice da djetetu kojem je trajno uskraćena roditeljska skrb ili koje zbog svoje dobrobiti ne smije ostati u primarnoj obitelji, osiguraju posebnu zaštitu i pomoć na način da mu se osigura obiteljsko okruženje smještajem kod srodnika, udomitelja ili  posvojenjem.

Posvojenje se može zasnovati kada dijete ima ispunjene pravne pretpostavke za posvojenje i ako je posvojenje u skladu s dobrobiti djeteta.

Posvojenjem se, u emocionalnom, ali i u formalno pravnom smislu stvara roditeljski odnos i time sva prava i obveze između roditelja i djeteta.

Posvojenjem dijete dobiva novu obitelj i pravo na obiteljski život, zaštitu i podršku roditelja, mogućnost za razvoj svojih potencijala te ravnopravan odnos koji imaju i biološka djeca.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nastavlja s proaktivnim  pristupom posvojenju, praćenjem i analizom dosadašnjih postupanja, promicanjem i unapređenjem  posvojenja kao i pružanjem informacija zainteresiranim građanima i suradnjom s medijima u suradnji s organizacijama civilnog društva. 

Cilj obilježavanja ovog dana je senzibilizacija javnosti  i podizanje svijesti o važnosti obiteljskog okruženja za psihosocijalni  razvoj svakog djeteta. Dajući  djetetu dom, dajemo  mu i priliku za bolju i sretniju budućnost i odrastanje u skladu sa vrijednostima obiteljskog života.  

Svim posvojiteljskim obiteljima čestitamo Svjetski dan posvojenja!

Pisane vijesti