Rješenja o prijmu

11.11.2019. - Rješenje o prijmu u državnu službu za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljen 4. rujna 2019. godine za radno mjesto broj 4. stručni/a suradnik/ca - 1 izvršitelj/ica, u Službi za međunarodne poslove, Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje

11.11.2019. - Rješenje o prijmu u državnu službu  za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljen 4. rujna 2019. godine za radno mjesto broj 1. stručni/a savjetnik/ca - 1 izvršitelj/ica, u Službi za europske poslove, Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje