Javna nabava

Photo /dokumenti/Glavno tajništvo/ZPPI/Javna nabava.jpg
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (30. lipnja 2017.)
 
Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Plan nabave Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i sve njegove promjene objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).
 
Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Registar ugovora i sve njegove promjene također se objavljuju u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).
 
Izjava o postojanju sukoba interesa (22. srpnja 2019.)