Javni pozivi za utvrđivanje reprezentativnosti

29.11.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu CEDEVITA d.o.o. možete pronaći u dokumentu

29.11.2019. - Javni poziv sinidikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću OPATIJA, Opatija možete pronaći u dokumentu

29.11.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću MASLAČAK, Đurđevac možete pronaći u dokumentu

29.11.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu OV-Održavanje vagona d.o.o. možete pronaći u dokumentu

29.11.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Komunalnom društvu ČISTOĆA d.o.o., Rijeka možete pronaći u dokumentu

22.10.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u ERSTE BANK d.d. Rijeka možete pronaći u dokumentu.

22.10.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb možete pronaći u dokumentu.