Otvoreni podatci

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.
Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke ili, drugim riječima, ako su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ne smatraju se otvorenim podacima jer njihova objava nije dopuštena.

OTVORENI PODACI Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike:
 • Evidencija agencija za privremeno zapošljavanje
 • Evidencija pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (agencije za posredovanje pri zapošljavanju)
 • Popis agencija za privremeno zapošljavanje
 • Evidencija ovlaštenja za poslove zaštite na radu
 • Statistički podaci o organiziranom volontiranju
 • Evidencija neprofitnih pravnih osoba kojima su nadležna upravna tijela županije odnosno Grada Zagreba izdali rješenje o odobrenju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj
 • Evidencija izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarne akcije koje su nadležna upravna tijela županije odnosno Grada Zagreba izdali organizatorima humanitarnih akcija u Republici Hrvatskoj
 • Registar Obiteljskih medijatora
 • Evidencija fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge
 • Evidencija pravnih osoba, odnosno obrtnika koje pružaju socijalne usluge
Otvoreni podaci Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dostupni su i u sklopu Portala otvorenih podataka
 
Uvjeti korištenja informacija za ponovnu uporabu
Informacije za ponovnu uporabu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dostupne su korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz Otvorenu dozvolu.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljuje registre i baze podataka koje je izradilo u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja, ali i popis skupova podataka za koje postoje zakonska ograničenja.
 
Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista)
 
Pristup otvorenim podacima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Podaci su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje od strane građana i poduzetnika.
 
Korisnici mogu:
 • kopirati, objavljivati, distribuirati i javnosti priopćavati informacije,
 • prerađivati informacije,
 • iskoristiti informacije u komercijalne i nekomercijalne svrhe, kombinirajući ih s drugim informacijama i uvrštavajući ih u svoj proizvod
uz obavezno navođenje izvora podataka.
Korisnik nema pravo koristiti informacije na način kojim sugerira njihov službeni status niti smije navesti da Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike odobrava obrađene informacije od strane građana ili poduzetnika koji je preuzeo informacije.
 
Preuzimanjem informacija za daljnju uporabu, Korisnik prihvaća navedene uvjete korištenja. Bez obzira na svrhu ponovne uporabe informacija, Korisnik će s njima postupati u dobroj vjeri, te nije dozvoljena zlouporaba preuzetih informacija.
 
Nije dozvoljeno korištenje informacija za primjenu ili objavu u svrhu kriminalnih, ilegalnih, rasističkih, diskriminirajućih, klevetničkih, pornografskih, seksističkih ili homofobnih aktivnosti.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nema obavezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi, niti ima obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.
 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ne može jamčiti kontinuiranu isporuku informacija i može mijenjati sadržaj ovih stranica bez prethodne najave. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će informacije na ovim stranicama nastojati održavati pravovremenim i točnim. Svaka pogreška ili netočnost na koju nam se skrene pozornost bit će ispravljena.
 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije odgovorno za bilo kakve propuste ili pogreške u informacijama i neće biti odgovorno ni za kakav gubitak, ozljedu ili oštećenje bilo koje vrste nastalo zbog izravne ili neizravne ponovne uporabe informacija s ove stranice. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike potiče stvaranje vanjskih veza na ove stranice, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj stranica koje stoje iza tih veza.