Državni tajnici i pomoćnici

Ministar može imati jednog ili više državnih tajnika koje na prijedlog predsjednika Vlade imenuje Vlada Republike Hrvatske. Državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi. Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra. Također, u ministarstvu se može imenovati  jedan ili više pomoćnika ministra. Pomoćnika ministra imenuje Vlada na prijedlog ministra, a za svoj rad je odgovoran ministru i Vladi. Pomoćnik ministra, u pravilu, upravlja radom upravne organizacije u sastavu ministarstva.

U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava imenovani državni tajnici su:
 
  • Majda Burić
  • Dragan Jelić

 Imenovani pomoćnici/pomoćnice su:
 
  • Dražen Opalić, pomoćnik ministra
  • Marija Knežević Kajari, pomoćnica ministra
  • Melita Čičak, pomoćnica ministra
  • Vicko Mardešić, v. d. pomoćnik ministra