U Saboru izglasani zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o volonterstvu

Slika /slike/2021/Fotografije/Vijesti/Dizajn bez naslova (9).png
Zastupnici Hrvatskoga sabora na sjednicama održanima 14. i 15. srpnja 2021., većinom su glasova donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakon o volonterstvu.
 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju korisnicima obiteljske mirovine omogućuje će rad do polovice punog radnog vremena uz istovremenu isplatu mirovine u punom iznosu. 

Također, korisnicima najniže mirovine omogućuje se rad do četiri sata bez umanjenja mirovine.

Prema važećoj regulativi, korisnici obiteljske mirovine nemaju mogućnost rada uz istovremenu isplatu mirovine, stoga se njima u slučaju zaposlenja obustavlja isplata obiteljske mirovine.

Predloženim izmjenama povećat će se rashodi Državnog proračuna u procijenjenom iznosu od 1,47 milijuna kuna u 2021., 46,2 milijuna kuna u 2022. i 68,88 milijuna kuna u 2023. godini. Također, povećat će se prihodi od doprinosa za mirovinsko osiguranje u procijenjenom iznosu od 2,86 milijuna kuna u 2021., 33,6 milijuna kuna u 2022. i 43,46 milijuna kn u 2023. godini.

Procijenjeno je da bi ukupan broj korisnika obiteljske mirovine koji bi radio do polovice radnog vremena bio oko 1100 osoba u 2021., 3200 osoba u 2022. te oko 4100 osoba u 2023. godini.

Omogućavanjem rada do polovice punog radnog vremena korisnicima obiteljske mirovine povećat će se njihova socijalna uključenost u zajednicu i osigurati dodatna radna snaga na tržištu rada.


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

Izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu cilj je usklađivanje s trenutnim stanjem na području volonterstva, uklanjanje postojećih prepreka i nejasnoća vezanih uz primjenu trenutno važećeg Zakona, olakšavanje primjene Zakona organizatorima volontiranja, usklađivanje postojećih trendova u volontiranju te olakšavanje rada i unaprjeđivanje efikasnosti saziva Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva.

Zakon se usklađuje s pozitivnim propisima Republike Hrvatske te definira četverogodišnje trajanje mandata članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva i mogućnost imenovanja i zamjena članova.

U Nacionalni odbor uključit će se predstavnici tijela državne uprave nadležne za mlade, civilnu zaštitu, turizam i sport te nacionalne agencije nadležne za provođenje programa Europske unije koji se odnose na volonterstvo. Pri tome će većinu u Nacionalnom odboru činiti organizacije civilnog društva koje se bave razvojem volonterstva.

Između ostaloga, izmjenama i dopunama Zakona definirani su pojmovi volontiranja poslovnog subjekta, koordinatora volontera, programa volonterskog centra i načina njihovog financiranja te se redefinira pojam dugotrajnog volontiranja i omogućuje dugotrajno volontiranje maloljetnih volontera.

Također, zakonom je određena jasna razlika između pojmova „volontiranje“ i „pripravnički staž“, načelo zabrane iskorištavanja volontera te se dodatno štite djeca uključena u volontiranje. Izmijenjena je i odredba o sadržaju potvrde o volontiranju, omogućuje se izdavanje potvrde elektroničkim putem te je dopušteno volontiranje kojim se zamjenjuje rad u slučaju nastupa izvanrednih situacija.
 

Pisane vijesti