U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava počeo raditi Samostalni sektor za reviziju nalaza i mišljenja o invalidskim mirovinama

ZAGREB – Od 1. ožujka 2013. u sastavu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava djeluje Samostalni sektor za reviziju nalaza i mišljenja o invalidskim mirovinama sa 6 vještaka – revizora. Sektor je zamjena za Povjerenstvo koje je ugašeno u HZMO-u. Povjerenstvo za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti postojalo je i radilo u sklopu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a prestalo je s radom 31. prosinca 2012. Samostalni sektor za reviziju čine vještaci s dugogodišnjim iskustvom na poslovima medicinskog vještačenja. U skladu s tim, najstručniji su za poslove medicinskog vještačenja u reviziji, bez potrebe za dodatnom edukacijom. Mogući sukob interesa je izbjegnut tako da oni vještaci koji su sudjelovali u postupku prvostupanjskog i drugostupanjskog rješavanja predmeta neće sudjelovati u njegovoj reviziji. Od ukupnog broja podnesenih zahtjeva za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu, prema ZOMO-u, Samostalnom sektoru za reviziju pri MRMS upućuju se samo predmeti koji su pozitivno ocijenjeni u prvom i u drugom stupnju. Tijekom 2012. godine u HZMO-u je prosječno, mjesečno zaprimano 5.000 novih zahtjeva za invalidsku mirovinu. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, bivše Povjerenstvo je u 2012. godini ukupno zaprimilo 12.043 predmeta, od čega je 2332 predmeta preneseno iz 2011. godine. Povjerenstvo je riješilo 8.666, a na reviziju Sektora čeka još 3.377 predmeta. U 2012. Povjerenstvo je dalo negativna mišljenja na 1. i 2. stupanjska rješenja u 2.639 predmeta. Dinamika rješavanja predmeta bit će prilagođena što bržem rješavanju postojećih zaostataka. No, budući da je svaki slučaj na svoj način specifičan vještaci – revizori će raditi tako da brzina vještačenja i nadoknađivanje zaostataka ne ugrozi kvalitetu njihova vještačenja. Nitko od potencijalnih korisnika invalidskih mirovina neće biti oštećen jer će mu, u slučaju pozitivnog vještačkog nalaza, biti isplaćeni svi zaostatci od dana utvrđivanja invalidnosti. Do tada, osobe koje čekaju rješenje zahtjeva za invalidnost nalaze se na bolovanju i primaju naknadu.

Stranica