Svjetski dan djece - 20. studenoga

Slika /slike/2021/Fotografije/Vijesti/IMG_20211119_153552.jpg
Ujedinjeni narodi proglasili su Svjetskim danom djece 20. studeni, danom posvećenom djeci,  kada je 1989. Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Konvenciju o pravima djeteta. Konvencija je potpisana od strane 196 zemalja i prvi je dokument u kojem se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu.
 
Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana djece jest pomoć djeci u oporavku od prekida nastave i usvajanja znanja u uvjetima pandemije te mentalno zdravlje djece.
 
Djeca su tijekom pandemije bila ograničena ili onemogućena u igri i druženju s vršnjacima, obrazovanju, sportu, suočeni s bolešću svojih ukućana ili prijatelja, tjeskobom i bila su izložena izazovima s kojima se i odrasli teško nose.  
 
Skrb o mentalnom  zdravlju djece, uz podršku djeci u svakom trenutku kad im je to potrebno, podrazumijeva i podršku roditeljima te jačanje mjera za promociju i zaštitu psihičkog zdravlja, u odgojno-obrazovnom, zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi.
 
Ranim prepoznavanjem teškoća i povećanjem dostupnosti psihološke pomoći djeci i uključenosti čitavog društva, postiže se zaštita psihičkog zdravlja djece od rizika koje su stvorili pandemija i potresi.
 
Skrb o djeci i zaštita prava djece imaju prioritet u Republici Hrvatskoj te se kroz zakonodavni okvir, akte strateškog planiranja, kao i aktivnosti i mjere svih dionika društva u skrbi za djecu, nastavlja djelovati na poboljšanju uvjeta života djece.
 
Europska komisija je u lipnju 2021. usvojila Europsko jamstvo za djecu, kako bi se, s ciljem sprječavanja i suzbijanja siromaštva te socijalne isključenosti djece, osigurao pristup ključnim uslugama za svu djecu kojoj je potrebna pomoć: besplatan pristup ranom i predškolskom odgoju; obrazovanju i školskim aktivnostima te kulturno, zabavnim i sportskim aktivnostima; najmanje jedan zdrav obrok svakog školskog dana; dostupnost zdravstvene skrbi i djelotvoran pristup zdravoj prehrani te odgovarajućem smještaju.
 
Temeljem Jamstva države članice, uključujući i Republiku Hrvatsku provode aktivnosti osiguranja Jamstva za svako dijete.
 
Obilježavanjem ovog datuma želi se osvijestiti javnost na poštivanje dječjih prava i potrebu zaštite djece i maloljetnika od svih vrsta zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Pisane vijesti