Socijalni dijalog mora postati Hrvatska svakodnevica

ZAGREB - Povodom medijskih istupa kojih smo svjedoci u proteklih nekoliko dana te komunikacije na društvenim mrežama, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava želi još jednom naglasiti da je pravo na sindikalno organiziranje jedno od temeljnih prava radnika zajamčeno Ustavom i zaštićeno međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska potpisnica. Neprimjerene izjave kojima se poziva na osporavanje ili kršenje temeljnih prava i sloboda radnika za Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava apsolutno su neprihvatljive.Kao buduća članica Europske unije Republika Hrvatska opredijelila se za vrednote na kojima počiva Europska unija, od kojih je socijalni dijalog ključan kao jedan od temeljnih načina rješavanja svih pitanja od interesa za radnike i poslodavce. Stoga, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava poziva i sindikate i poslodavce, da procese restrukturiranja tvrtki i mjere koje će biti potrebno poduzeti u cilju njihova jačanja, temelje na konstruktivnom socijalnom dijalogu, koji će biti utemeljen na međusobnom uvažavanju i povjerenju socijalnih partnera. Čvrsto vjerujemo da je samo na takav način moguće zajednički ostvariti interese poslodavca i radnika.

Stranica