Sjednica Vlade RH: Donesene odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja umirovljenicima i korisnicima u sustavu socijalne skrbi

Slika /slike/2021/Fotografije/Sjednice Vlade RH/HN20211028250107.JPG
Na 180. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj u četvrtak, 22. prosinca 2022., između ostaloga, prihvaćene su Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života te Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi radi ublažavanja posljedica rasta troškova života. Prihvaćen je i Prijedlog zaključka o podržavanju donošenja Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2023. godinu iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine

Ministar Marin Piletić naglasio je kako Vlada Republike Hrvatske ponovno intervenira, i to četvrti put u manje od dvije godine, u cilju dodatnog ublažavanja posljedica rasta troškova života omogućavanjem još jedne isplate jednokratnog dodatka najugroženijim kategorijama umirovljenika s nižim mirovinskim primanijima.

Za isplatu jednokratnog novčanog primanja procijenjena su sredstva od oko 471,9 milijuna kuna za otprilike 695 tisuća korisnika.

Istaknuo je kako će se jednokratno novčano primanje isplatiti korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, koji nisu zaposleni i čija ukupna mjesečna mirovinska primanja ne prelaze iznos od 4.360,00 kn.

Iznos jednokratnog primanja ovisan je visini mirovinskih primanja i utvrđuje se u rasponu od 1.200 kuna do 400 kuna.

Jednokratno novčano primanje bit će isplaćeno u prosincu ove godine za sve one korisnike kojima je mirovina bila u isplati u kolovozu 2022. Umirovljenici koji su ostvarili ili će ostvariti mirovinu do 31. prosinca 2022. isplata jednokratnog novčanog primanja izvršit će se u ožujku 2023.

Korisnici inozemnih mirovina kojim je izvršene isplata tzv. Inflatornog dodatka u prosincu ove godine neće morati ponovno dostavljati dokaze o visini inozemne mirovine, a umirovljenici koji će mirovinu ostvariti do 31. prosinca 2022., imaju rok do 28. veljače 2023. da dostave dokaz o inozemnoj mirovini kako bi im se isplatilo jednokratno primanje.
 
Jednokratno novčano primanje korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi

Jednokratno novčano primanje korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi i to korisnicima naknade za ugroženog kupca energenata (zajamčene minimalne naknade, osobne invalidnine – ako im nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanje, nacionalne naknade za starije osobe, novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata) i korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu, a kojima je to pravo priznato u trenutku stupanja na snagu ove Odluke.

Jednokratno novčano primanje isplatit će se korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi  u iznosu od tisuću kuna, a isplata će se izvršiti u prosincu 2022. godine putem nadležnih centara za socijalnu skrb.

Jednokratno novčano primanje izuzeto je od ovrhe, a sukladno članku 8. stavku 2. točki 1. Zakona o porezu na dohodak ne smatra se dohotkom te ne podliježe oporezivanju.

Jednokratno novčano primanje isplaćeno korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi neće se uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja. 
 
Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2023. godini

Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2023. godini će biti usmjerene na poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja, osposobljavanja i obrazovanja u cilju povećanja zapošljivosti i zadržavanja u zaposlenosti, a doprinijet će gospodarskom napretku i stabilnosti.

Provedbom mjera aktivne politike zapošljavanja kontinuirano se potiče gospodarski razvoj, a samim time i nova zapošljavanja. Uz pomoć mjera direktno se utječe i na otvaranje novih te kvalitetnih radnih mjesta.

U mjere je od listopada 2016. do studenog 2022. godine uloženo sedam milijardi kuna te je uključeno 207 tisuća osoba.

Sredstva za provedbu Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2023. godinu osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu u ukupnom iznosu od gotovo 121 milijun eura.

Pisane vijesti