Održano predstavljanje projekata

  • Slika /slike/2021/Fotografije/Vijesti/1.jpg
  • Slika
U organizaciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Europske komisije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, 26. ožujka 2021., održana je završna videokonferencija projekta „Formalni i neformalni oblici skrbi za starije osobe-istraživanje i analiza“. Također, U četvrtak, 25. ožujka 2021. godine, održano je javno predstavljanje projekta „Potpora poboljšanju socijalnih usluga u Hrvatskoj“, koje su zajednički organizirali Europska komisija, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te tvrtka Northern Ireland Co-operation Overseas (NI-CO) iz Sjeverne Irske.

Na videokonferenciji projekta „Formalni i neformalni oblici skrbi za starije osobe-istraživanje i analiza“ je, uz Ralucu Painter, voditeljicu jedinice DG REFORM za tržište rada, obrazovanje i zdravstvo, Francescu Colombo, voditeljicu Odjela za zdravstvo, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, sudjelovala i državna tajnica Marija Pletikosa.
 
Cilj projekta bio je utvrditi stvarne pokazatelje stanja skrbi o starijim osobama, s naglaskom na starije osobe o kojima se skrbi na neformalan način, a na temelju kojih su izrađene preporuke za reguliranje prava i usluga u sustavu socijalne skrbi usmjerenih adekvatnom zadovoljavanju potreba starijih osoba.
 
Istraživanje koje je provedeno u okviru projekta bilo je usmjereno na više segmenata svakodnevnog života starijih osoba, mapiranje postojećih pružatelja usluga kao i analizu financijskih troškova usluga.
 
Prateći stanje u području zaštite prava starijih osoba kao i skrbi za starije osobe kao prioriteta nacionalnih i strateških dokumenata, između ostaloga i Programa Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2020. - 2024., Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, čiji je pravni slijednik Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politike odlučilo je napraviti kvalitativne pomake u osiguranju usluga za starije osobe.
 
Imajući u vidu navedeno, Vlada Republike Hrvatske je u sklopu Programa potpore strukturnim reformama (SRSP- Structural Reform Support Programme) 2019. godine prijavila projekt „ Istraživanje i analizu o formalnim i neformalnim oblicima dugotrajne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj“ koji je sa provedbom aktivnosti započeo 1. srpnja 2019. godine potpisivanjem ugovora između Europske komisije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) kao provoditelja projektnih aktivnosti. 
 
Suradnja, angažman i komunikacija sudionika u projektu rezultirala je opsežnim i vrijednim dokumentom koji predstavlja znanstveno-analitičku podlogu za daljnji razvoj politike skrbi za starije osobe.

Projekt "Potpora poboljšanju socijalnih usluga u Hrvatskoj" je predstavljen putem videokonferencije na kojoj je sudjelovalo više od 140 predstavnika ustanova socijalne skrbi, pružatelja usluga u zajednici, predstavnika jedinica regionalne samouprave, predstavnika Ministarstva, predstavnika Europske komisije, predstavnika organizacija civilnog društva, predstavnika UNICEF-a, predstavnika Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te Ureda pravobraniteljice za djecu.

Sudionike videokonferencije uvodno je pozdravila državna tajnica Marija Pletikosa.

Državna tajnica Marija Pletikosa, u svom uvodnomn izlaganju, istaknula je da povećanje kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost i dostupnost svim korisnicima, neovisno o njihovom mjestu življenja, nadalje predstavlja reformski prioritet te je jedan od strateških ciljeva hrvatske Vlade.

Projektom se planira razviti nova metodologija za procjenu potreba socijalnih usluga, ali i procjenu standarda kvalitete. Nit vodilja bit će činjenica da socijalne usluge kao dio javnih usluga imaju za cilj promicati jednakost, ali i stvoriti djelotvorne organizacije te osnažiti zajednicu, napomenula je gđa Pletikosa.

Sudionike „virtualnog“ predstavljanja projekta, koji se financira sredstvima Programa potpore strukturnim reformama, pozdravili su i gđa Raluca Painter, voditeljica odjela Tržište rada, obrazovanje, zdravstvo i socijalne usluge u Glavnoj upravi za potporu strukturnim reformama (DG REFORM) te g. Graeme McCammon, glavni izvršni direktor tvrtke NI-CO iz Sjeverne Irske, koja pruža tehničku potporu projektu.

Iskustvo iz Sjeverne Irske u području planiranja socijalnih usluga, ali i iskustvo vezano uz aktualnu pandemiju koronavirusa, s prisutnima su podijelili g. Sean Holland, glavni dužnosnik socijalnog rada Sjeverne irske te gđa Brenda Creaney, ravnateljica za sestrinstvo i iskustvo korisnika. Oboje govornika iz Sjeverne Irske istaknuli su da, u okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19, nikada od veće važnosti nije bila potreba za međunarodnom suradnjom i razmjenom znanja.

U raspravi koja je uslijedila nakon predstavljanja projektnih ciljeva, aktivnosti i očekivanih rezultata projekta, sudionici su izrazili su zadovoljstvo novom inicijativom koja će doprinijeti zajedničkom cilju, da socijalne usluge budu kvalitetnije, funkcionalnije, svrhovitije i ravnomjerno dostupne svim potrebitim korisnicima.
 

Pisane vijesti