Održana 7. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika

Slika /slike/2022/Vijesti/Nac_vijeće_soc_pol-25072022.jpg
U prostorijama Nacionalne i sveučilišne knjižnice održana je 7. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika kojom je predsjedao ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, a na sjednici je bilo riječi o novoj usluzi socijalnog mentorstva i zaštiti djece bez pratnje.

Socijalno mentorstvo je nova usluga u sustavu socijalne skrbi i obuhvaća aktivnosti kojima socijalni radnik, koristeći svoje stručno znanje, razvija specifičan odnos i partnerstvo usmjereno na osnaživanje socijalno isključenih korisnika radi promjene njihovog socijalnog statusa.
Radi se o inovativnom modelu rada namijenjenom pojedincima kojima prijeti opasnost od ili su već u marginaliziranom položaju u društvu.

Kroz 15 radionica educirano je 253 stručnjaka koji su završetkom edukacije stekli pravo na pružanje usluge socijalnog mentorstva. Osigurana je regionalna pokrivenost stručnjaka socijalnih mentora na način da je u svakom centru za socijalnu skrb educiran barem jedan socijalni mentor. Mjera je planirana kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. i financirana je sredstvima Europske unije.

Državna tajnica Margareta Mađerić je pod temom zaštite djece bez pratnje istaknula kako sustav socijalne skrbi ima važnu ulogu u zaštiti takve djece. Sustav osigurava pomoć i zaštita od trenutka njihove identifikacije do povratka u zemlju podrijetla odnosno sve dok potreba za pomoći i podrškom traje.
Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi djetetu bez pratnje priznat će se pravo na uslugu smještaja u kriznim situacijama ili usluga organiziranog stanovanja, a Obiteljskim zakonom djetetu bez državljanstva koje se bez pratnje zatekne na teritoriju Republike Hrvatske, centar za socijalnu skrb imenovat će posebnog skrbnika.

U razdoblju od 1. siječnja do 20. srpnja 2022. centri za socijalnu skrb donijeli su 130 rješenja kojima su imenovani posebni skrbnici za djecu bez pratnje.

Od početka 2022. pa do srpnja iste godine, u ustanovama socijalne skrbi, pravo na uslugu smještaja priznato je za 123 djece bez pratnje, dok je trenutno na smještaju njih jedanaest. Od toga šestero je smješteno u domovima za odgoj djece i mladeži i petero u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Najvećem broju djece, starijih od 15 godina bez pratnje pravo na socijalnu uslugu smještaja prestao je zbog samovoljnog napuštanja ili bijega iz ustanove, dok je 9-ero djece bez pratnje spojeno s obitelji ili su ih preuzeli roditelji.

Pisane vijesti