Održana 3. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika

Slika /slike/2021/Fotografije/Vijesti/DSC_2183-min.jpg
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, u utorak, 21. rujna 2021. održana je 3. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika na kojoj je između ostaloga predstavljen konačni tekst Akcijskog plana unaprjeđenja sustava socijalne skrbi s uvaženim prijedlozima i dopunama članova. U konačnom tekstu Akcijskog plana definirani su prioriteti za naredno razdoblje.

Prvi prioritet osnažen i unaprjeđen sustav socijalne skrbi kroz unaprjeđenje zakonodavnog okvira obuhvaća izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi koji sa sobom donosi i promjene u organizacijskom smislu te izmjene i dopune Zakon o udomiteljstvu, a koji su pripremljeni za javno savjetovanje. Također, unaprjeđenje sustava predviđeno je i kroz poboljšane infrastrukturne uvjete rada.  

Nadalje, jačanjem kapaciteta stručnih radnika nastavlja se zapošljavanje, dok je do kraja kolovoza zaposleno je 96% od planiranih 200 stručnjaka u centrima za socijalnu skrb. Također, predviđeno je i povećanje kvalitete stručnog rada u područjima zaštite djece i nasilja u obitelji kroz pravodobno, ujednačeno i ubrzano postupanje u svrhu zaštite djece te unapređenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja

Ravnateljica Uprave za obitelj i socijalnu politiku Marija Baralić članovima Nacionalnog vijeća predstavila je mjere unaprijeđenja udomiteljstva kroz izmjene Zakona o udomiteljstvu kojim će se fleksibilizirati uvjeti za specijalizirane udomitelje za djecu, drugačije regulirati opskrbnina i naknada za rad udomitelja te povećati visina iznosa opskrbnine i naknade za rad udomitelja.

Savjetnica ministra Zvjezdana Bogdanović članovima je predstavila strateške dokumente iz područja socijalne politike među kojima su Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. i Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. kao i njihove najznačajnije mjere. 

Osiguravanjem dostupnosti kvalitetnih usluga i primjerenih naknada kroz prevenciju institucionalizacije, smanjenje broja korisnika u institucijama, unaprjeđenje socijalnih usluga za starije osobe, smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti treća je skupina prioriteta izdvojenih Akcijskim planom.

Članovima su također, na sjednici predstavljeni i akti strateškog planiranja iz područja socijalne politike, povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Pisane vijesti