Održana 146. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Slika /arhiva/wp-content/uploads/2019/03/DSC_1538.jpg
Na 146. sjednici Vlade Republike Hrvatske iz nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava usvojen je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (EU), Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata mirovina u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama nastalim na području bivše Jugoslavije te Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća.

Državna tajnica Majda Burić predstavljajući Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, kazala je da je zakon potrebno donijeti zbog potpunog usklađivanja s Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. godine. Pojasnila je da će se ovim izmjenama i dopunama propisati da se prethodna provjera kvalifikacija ne može primijeniti na profesije koje se primjenjuje automatsko priznavanje, osim toga važećim Zakonom nije istaknuta obveza nadležnog tijela da odobri djelomičan pristup reguliranoj profesiji ako su kumulativno ispunjeni svi propisani uvjeti, stoga se i to mijenja dok se mogućnost provjere poznavanja jezika ograničava na profesije koje utječu na sigurnost pacijenata, a ne na primatelje usluga kao što je to do sada bilo. „Cilj ovih izmjena i dopuna kvalitetniji sustav reguliranih profesija, kao i olakšan pristup tržištu rada kroz jednostavnije procedure registracije inozemnih pružatelja usluga u državi domaćinu“, izjavila je državna tajnica.

Govoreći o Prijedlogu odluke o prestanku važenja Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata mirovina u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama nastalim na području bivše Jugoslavije, podsjetila je da je Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. listopada 2016. godine donijela Odluku o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata mirovina u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama nastalim na području bivše Jugoslavije. Naglasila je da su se sredstva, odnosno uplate bivših republika, uplaćivala su se na račun državnog proračuna kao posebna stavka oznake  7234 –  pod nazivom Povrati mirovina.

„Budući da su se isplatile mirovine pripadnicima HVO-a i članovima njihovih obitelji , kao i dospjele, a neisplaćene dokupljene mirovine (što je vezano uz Royal osiguranje), nakon provedenih isplata za obje namjene na navedenoj poziciji u državnom proračunu je ukupan iznos od 54.107.438,44 kn, od navedenog iznosa ostavlja se za moguće eventualne sudske postupke 11 milijuna kuna za pripadnike HVO-a i 12 milijuna kuna za isplatu dokupljenih mirovina dok su ostalih 31.107.438,44 kn sredstva državnoga proračuna te se predlaže da se dio sredstava koja su na računu 5673 pod nazivom ostali prihodi za posebne namjene vrate na račun državnog proračuna, broja oznake 7234 – Povrati mirovina“, rekla je.

Uz to, Zaključkom u vezi s prihvaćanjem Nacrta sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća  predloženo je prihvaćanje teksta Sporazuma o osnivanju GSV-a koji će Vlada Republike Hrvatske zaključiti sa socijalnim partnerima. Kako je pojasnila državna tajnica Burić, u lipnju 2018. godine, nakon provedenog postupka utvrđivanja reprezentativnosti, Povjerenstvo za utvrđivanje utvrdilo je reprezentativnost udruga i sindikata više razine za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini. Na strani udruga sindikata više razine Nezavisnom hrvatskom sindikatu, Savezu samostalnih sindikata Hrvatske te Matici hrvatskih sindikata, a na strani udruge poslodavaca više razine Hrvatskoj udruzi poslodavaca.  Vlada je zaključkom ovlastila ministra rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marka Pavića za potpisivanje Sporazuma u ime Vlade Republike Hrvatske.

Foto: Vlada Republike Hrvatske (vlada.gov.hr)

Pisane vijesti