Održan stručni skup „Uvođenje usluge socijalnog mentorstva“

U ponedjeljak, 30. listopada 2023. održan je stručni skup pod nazivom „Uvođenje usluge socijalnog mentorstva“, u okviru provedbe mjera Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Državna tajnica Marija Pletikosa sudionicima je predstavila ciljeve kao i rezultate koji se žele postići provedbom usluge socijalnog mentorstva.
 
Istaknula je kako su postavljeni ciljevi osposobljavanja i zapošljavanja najmanje 220 stručnjaka za socijalno mentorstvo uspješno ispunjeno u 2022. godini, kada govorimo o edukaciji. Ukupno 253 stručnjaka iz područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je educirano čime je premašen broj previđenih edukacija.
 
Državna tajnica Pletikosa istaknula je kako će se zapošljavanjem potrebnog broja socijalnih mentora osigurati pružanje usluge socijalnog mentorstva za 30 tisuća korisnika u sustavu socijalne skrbi.
 
Naglasila je kako je u provođenju usluge socijalnog mentorstva vrlo značajna suradnja s područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te kako se jedino zajedničkom suradnjom može pridonijeti uspješnoj provedbi mjera i postići socijalna uključenost korisnika, njihovo zapošljavanje i promjena u njihovom socijalnom statusu.   
 
Državni tajnik Ivan Vidiš na Stručnom skupu predstavio je Program „Posao +“ Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te ukazao na sve aktivnosti koje se provode u sklopu  navedenog Programa koji integrira korištenje više postojećih mjera poticanja zapošljavanja.
 
Ukazao je kako je hrvatsko tržište rada u proteklih 20-ak godina prošlo dramatičnu transformaciju. Osobe koje su se nekada deklarirale kao teže zapošljive danas u puno većoj mjeri imaju priliku za rad, jer su se odnosi ponude i potražnje te uvjeti za radnike bitno promijenili.
 
Istaknuo je kako je Program Posao + usmjeren povećanju zapošljivosti upravo za dugotrajno nezaposlene osobe te one koji su najudaljeniji od tržišta rada.
“Posao +“ je program individualne podrške namijenjen korisnicima zajamčene minimalne naknade, osobama bez srednjoškolske kvalifikacije i dugotrajno nezaposlenim osobama koji  uključuje individualnu podršku za vrijeme trajanje programa od strane savjetnika za zapošljavanje, a za korisnike zajamčene minimalne naknade  i uključivanje u program socijalnog mentorstva. Osoba uključena u program Posao + može koristiti  više mjera aktivne politike zapošljavanja, kombinaciju mjera namijenjenih za obrazovanje sa mjerama namijenjenih za zasnivanje radnog odnosa. Dodao je kako se za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja  godišnje se izdvaja oko 130 milijuna eura. 
 
Tatjana Katkić Stanić, ravnateljica Zavoda za socijalni rad pri  Ministarstvu predstavila je  daljnje korake u provođenju usluge socijalnog mentorstva. Predstavila je provedbu aktivnosti po fazama, uvođenje usluge, te smjernice u koordinaciji i provedbi usluge između voditelja slučaja, socijalnog mentora i savjetnika u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te ukazala na potrebu daljnjeg zapošljavanja socijalnih mentora sukladno provedenoj analizi, procjeni potreba odnosno sukladno broju korisnika.
 
Na stručnom skupu sudjelovalo je više od 150 sudionika uz predstavnike Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, sudjelovali su predstavnici Hrvatskoga zavoda za socijalni rad i voditelji područnih ureda, predstavnici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te zaposleni i educirani socijalni mentori u područnim uredima Hrvatskoga zavoda za socijalni rad.
 

Pisane vijesti