Održan peti sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i predstavnika sindikata o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u državnim i javnim službama

Slika /slike/2021/Fotografije/Vijesti/3.jpg
Danas je održan peti sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi za kolektivne pregovore za novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama u virtualnom obliku. 

Također, održan je i peti sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državne službe za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Na sastancima je predstavnicima sindikata prezentirana analiza Državnog zavoda za statistiku vezano fiskalni učinak prethodno iznesenih zahtjeva predstavnika sindikata oko povećanja materijalnih prava i visine osnovice.

U konačnici je zaključeno da će na idućem sastanku pregovarački odbor Vlade RH izaći s konkretnim prijedlogom vezano uz nastavak korištenja materijalnih prava i visine osnovice, kao i mogućoj korekciji.

Pisane vijesti