Održan do sada najveći stručni skup zaštite na radu

  • Slika /slike/2023/Vijesti/1000010127.jpg
  • Slika
  • Slika
U okviru stalnog stručnog usavršavanja dionika zaštite na radu u utorak, 5. prosinca 2023. održan je do sada najveći stručni skup s više od 500 stručnjaka zaštite na radu iz cijele Hrvatske.
 
Stručni skup na temu „Način i metode ispitivanja radnog okoliša i radne opreme“ bio je namijenjen stručnjacima zaštite na radu zaposlenim u ovlaštenim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu.
 
Ravnatelj Uprave za rad i zaštitu na radu Dražen Opalić koji je ujedno i predsjednik Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu istaknuo je kako je cilj Ministarstva digitalizirati sustav zaštite na radu te na taj način poslodavcima olakšati provedbu mjera zaštite na radu i učiniti im ih dostupnim i besplatnim.
 
Dodao je kako je jedan od izazova cjeloživotna edukacija svih dionika u području sigurnosti i zdravlja na radu, radi podizanja svijesti o važnosti ulaganja u zaštitu na radu i provođenja svih potrebnih mjera sigurnosti i zaštite zdravlja radnika.
 
Na stručnom skupu održana su i dodatna predavanja poput „Buka na radu - rizici, metode utvrđivanja izloženosti buci i mjere zaštite radnika“ koju je obradio mr. sc. Darije Varžić, mag.ing.mech., iz Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d.
 
„Siguran ulaz u skučeni prostor crpne stanice fekalne odvodnje i provođenje vježbe sigurnog ulaska u skučeni prostor“ prezentirao je mr.sc. Bosiljko Tadić, dipl.ing., iz INDIKATOR d.o.o.
 
Na temu „Vibracije koje se prenose na cijelo tijelo (ruke šake),metode ispitivanja i procjena rizika“ govorili su Miro Šipković, dipl.ing.stroj. i Tomislav Muslim, dipl.ing.sig.
 
Ivica Daničić, viši inspektor rada iz Državnog inspektorata Republike Hrvatske prezentirao je iskustva iz inspekcijskog nadzora na temu „Ispitivanja radnog okoliša i radne opreme“.

Pisane vijesti