Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti - 17. listopada

Slika /slike/2022/Vijesti/vizual mrosp.png
Odlukom Ujedinjenih naroda iz 1993. godine 17. listopada obilježava se Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. 

Svjesna razmjera siromaštva, Vlada Republike Hrvatske je borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti postavila kao prioritet svog djelovanja. Kroz programe teži sastaviti konkretne mjere kojima bi se osigurali bolji životni standardi najugroženijeg dijela stanovništva.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike pokrenulo je niz reformi, mjera i aktivnosti u cilju dugoročnog unaprjeđenja kvalitete života najranjivijih skupina u Hrvatskoj.

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu u veljači 2022. godine značajno su unaprjeđene socijalne naknade čime je povećan obuhvat korisnika i poboljšana adekvatnost korištenja prava u svrhu smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Odredbe novog Zakona usmjerene su i na poboljšanje kvalitete, dostupnosti i usklađenosti socijalnih usluga s potrebama korisnika na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024., u prosincu 2021. godine donesen je Nacionalni plan borbe  protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine zajedno s njegovim prvim Akcijskim planom za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

Akcijskim planom definirane su mjere od utjecaja na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti koje jamče bolje uvjete života socijalno osjetljivim skupinama stanovništva.

Također, kroz Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine te Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine, koje je također tijekom 2021. godine donijela Vlada RH poticat će se socijalna uključenost ranjivih skupina u RH.

Nastavak reformskih procesa u ključnim područjima poput mirovinskoga sustava i zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvenog te socijalnog sustava, omogućen je dodatnim sredstvima iz Europskih fondova koja u razdoblju od 2021. do 2027. stoje na raspolaganju Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo će i nadalje nastaviti unaprjeđivati sustavnu skrb prema najpotrebitijim građanima kroz javne politike te zajedno s javnim službama i ostalim dionicima proaktivno djelovati u smjeru smanjenja siromaštva i osiguranja uvjeta za dostojanstven život.

Posebno zahvaljujemo svima koji svojim radom, zalaganjem i brigom doprinose boljem položaju najugroženijih osoba u zajednici te pozivamo građane Republike Hrvatske da se i nadalje odazivaju na brojne pozive i akcije.

Pisane vijesti