Ministar Marin Piletić na „ART Špici“ s djecom iz OŠ J.J. Strossmayer Zagreb i djecom Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik oslikao mural o nenasilju

  • Slika /slike/2023/Art Špica/DJI_0143 copy.jpeg
  • Slika
  • Slika
Na igralištu Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera u Zagrebu, u subotu 17. lipnja održana je „ART ŠPICA s Lunarom na kojoj su ministar Marin Piletić i poznati hrvatski grafiter i umjetnik Slaven Kosanović Lunar, uz pomoć djece iz Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik i djece iz istoimene škole oslikali zid muralom o nenasilju.

Ministar Marin Piletić istaknuo je kako se muralom o nenasilju šalje jasna poruka da za nasilje nema opravdanja. „Prevencija, obrazovanje i edukacija mladih najbolji je odgovor za suzbijanje nasilja u društvu“, dodao je.

Podsjetio je kako Vlada Republike Hrvatske ozbiljno shvaća zadaću zaštite žrtava i prevencije nasilja nad ženama  – otvoreno je šest novih skloništa u šest županija koje ih nisu imale, pokrenut je Nacionalni pozivni centar 116 006 koji radi 0/24 tijekom cijele godine, financira se rad organizacija civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama te se educiraju stručni djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad i državni službenici.

Tijekom održavanja Art Špice osnovnoškolci su imali priliku sudjelovati na radionicama na kojima ih se kroz različite aktivnosti potaknulo na promišljanje o važnosti tolerancije i međusobnog poštivanja kao i pomoći žrtvama nasilja i njihovoj zaštiti.

Novi mural dio je EU Projekta „Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – za nasilje nema opravdanja“. Projekt se provodi u partnerstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike,  Ministarstva pravosuđa i uprave i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

U sklopu Projekta provodi se i Nacionalna medijska kampanja pod sloganom #empatijasada koja ima za cilj osvijestiti javnosti o neprihvatljivosti nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te važnosti sprječavanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Više informacija možete pronaći na službenoj stranici kampanje https://empatijasada.hr/.

Pisane vijesti