4. sjednica Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe

Slika /arhiva/wp-content/uploads/2013/03/WP_20130312_003.jpg
ZAGREB - Na sjednici je jednoglasno usvojen Program rada Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe kojim su utvrđena područja rada – mirovinsko osiguranje, socijalna skrb, zdravstvena skrb i ostala područja, teme o kojima će Vijeće raspravljati u utvrđenim rokovima tijekom 2013. godine, pa do kraja mandatnog razdoblja. Također, utvrđeni su prioriteti rasprave na Nacionalnom vijeću tijekom ožujka i travnja ove godine, a to su prije svega rasprava o novom Zakonu o mirovinskom osiguranju te je u okviru toga dogovoreno da će se na sljedećoj sjednici za dva tjedna rapravljati o modalitetima mogućih rješenja za novu formulu usklađivanju mirovina. Osim toga, kao priritet u navedenom razdoblju utvrđena je rasprava o inicijativi predstavnika umirovljenika za ukidanja dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje od 3%, o čemu je zatraženo očitovanje predstavnika Ministarstva zdravlja u Nacionalnom vijeću. Također, zatraženo je očitovanje predstavnika Ministarstva socijalne politike i mladih o aktivnostima na izadi Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, a teme na jednoj od sljedećih sjednica Nacionalnog vijeća, na prijedlog umirovljenika, bit će rasprava o Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti te Zakonu o porezu na promet nekretninama, u vezi kojih će biti zatraženo sudjelovanje predstavnika mjerodavnog Ministarstva turizma, odnosno Ministarstva financija. Nadalje, na prijedlog ministra prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., jednoglasno su prihvaćeni ciljevi koji se žele postići novim Zakonom o mirovinskom osiguranju, a to su: -    unaprjeđenje položaja umirovljenika, -    osiguranje financijske održivosti i socijalne adekvatnosti mirovina i -    unaprjeđenje mirovinskog sustava i usklađenje s pravnom praksom sudova.

Stranica