Obrasci za izvješća i izvještaji

Obrasci za Završni izvještaj  o provedbi projekata financiranih trogodišnjim programom pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje od 2023. do 2025.“- Prva godina provedbe za razdoblje od 1. lipnja 2023. do 31. svibnja 2024.  godine 

Obrasci za Završni izvještaj o provedbi projekata financiranih Izravnom dodjelom financijskih sredstava udrugama koje pružaju uslugu osobne asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. ožujka do 30. travnja 2024. godine

Obrasci za Završni izvještaj  o provedbi jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod  djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Obrasci za Završni izvještaj o provedbi projekata financiranih Izravnom dodjelom financijskih sredstava udrugama koje pružaju uslugu osobne asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. siječnja do 29. veljače 2024. godine

Obrasci za Izvještaj o napretku o provedbi  projekata potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu socijalnog razvoja lokalne zajednice u 2023. godini ​

Obrasci za Završni izvještaj o provedbi druge godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj u 2023. godini 

Obrasci za Završni izvještaj  o provedbi prve godine dvogodišnjih programa volonterskih centara za 2023. godinu  

Obrasci za Završni izvještaj  o provedbi projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Obrasci za Završni izvještaj o provedbi 1. godine dvogodišnjih programa udruga usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba u 2023. godini 

Obrasci za Završni izvještaj o provedbi 2. godine dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine 

Obrasci za Izvještaj o napretku o provedbi prve godine programa udruga pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje od 2023. do 2025.“ 

Obrasci za Završni izvještaj o provedbi druge godine programa udruga usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2021. i 2022. godinu

Obrasci za Izvještaj o napretku o provedbi jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu  

Obrasci za Izvještaj o napretku o provedbi prve godine dvogodišnjih programa volonterskih centara u Republici Hrvatskoj za 2023. i 2024. ​

Obrasci za Izvještaj o  napretku o provedbi projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu 

Obrasci za Izvještaj o napretku o provedbi 1. godine dvogodišnjih programa udruga usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba za 2023. godinu 

Završni izvještaj o provedbi 2. godine dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. siječnja do 31. srpnja 2023. godine

Obrasci za završno izvješće o provedbi 3. godine programa iz Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u Republici Hrvatskoj u 2019. godini, Prioritetno područje P3: Podrška posvojiteljima i razvoj udomiteljstva za razdoblje od 1. lipnja 2022. do 31. svibnja 2023. godine 

Obrasci za završno izvješće o provedbi 3. godine programa iz Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Obrasci za Završno izvješće o provedbi 3. godine trogodišnjih programa usmjerenih razvoju i širenju usluga za beskućnike za 2022./2023. godinu 

Obrasci za polugodišnje izvješće o provedbi 3. godine trogodišnjih programa usmjerenih razvoju i širenju usluga za beskućnike za 2022./2023. godinu

Izvještaj o napretku 2. godine programa Poziva za prijavu dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2022. do 2023. godine)​

Obrasci za izvješće o napretku za drugu godinu programa iz Poziva za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2021. i 2022. godinu

Obrasci za završno izvješće o provedbi 2. godine programa iz Poziva za prijavu za provedbu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu 

Obrasci za završno izvješće o provedbi 2. godine programa iz Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu

Obrasci za završno izvješće o provedbi 2. godine programa iz Poziva za prijavu dvogodišnjeg programa usmjerenog promoviranju i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2021. i 2022. godinu

Obrasci za završno izvješće o provedbi 1. godine programa iz Poziva za prijavu dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj od 2022. do 2023. godine

Obrasci za završno izvješće o provedbi 3. godine programa iz Poziva za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za 2021. godinu ​

Obrasci za izvješće o napretku za 3. godinu programa iz Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u Republici Hrvatskoj u 2019. godini - Trogodišnji programi: Prioritetno područje P3: Podrška posvojiteljima i razvoj udomiteljstva

Obrasci za izvještaj o napretku 3. godine programa iz Poziva za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Obrasci za završni izvještaj za programe udruga iz Poziva za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2021. i 2022. godinu

Obrasci za izvještaj o napretku za projekte  udruga iz Poziva za prijavu za provedbu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu 

Obrasci za izvještaj o napretku 1. godine programa iz Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj (2022.-2024.)

Obrasci za polugodišnji izvještaj 1. godine programa iz Poziva za prijavu dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj od 2022. do 2023. godine

Obrasci za izvještaj o napretku 2. godine programa iz Poziva za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu

Obrasci za izvještaj o napretku 2. godine programa iz Poziva za prijavu dvogodišnjeg programa usmjerenog promoviranju i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2021. i 2022. godinu

Obrasci za izvještaj o napretku 3. godine programa iz Poziva za prijavu programa udruga  u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za 2021. godinu 

Obrasci za završno izvješće 2. godine programa iz Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u Republici Hrvatskoj u 2019. godini - Trogodišnji programi: Prioritetno područje P3: Podrška posvojiteljima i razvoj udomiteljstva 

Obrasci za završno izvješće o provedbi 2. godine programa iz Poziva za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje od 2020. do 2023. godine 

Obrasci za Završni izvještaj 2. godine programa iz Poziva za prijavu druge godine trogodišnjih programa usmjerenih razvoju i širenju usluga za beskućnike za 2021./2022. godinu

Obrasci za izvještaj o napretku 1. godine programa iz Poziva za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2021. i 2022. godinu 

Obrasci za završni izvještaj o provedbi prve godine programa iz Poziva za prijavu dvogodišnjeg programa usmjerenog promoviranju i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2021. i 2022. godinu

Obrasci za završni izvještaj o provedbi treće godine programa iz Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u  Republici Hrvatskoj od 2019. do 2021. godine

Obrasci za završni izvještaj o provedbi treće godine programa iz Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj od 2019. do 2021. godine

Obrasci za završni izvještaj o provedbi projekata iz Poziva za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu

Obrasci za završni izvještaj o provedbi 2. godine programa iz Poziva za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za 2020. godinu

Obrasci za izvještaj o napretku 2. godine programa iz Poziva za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u 2019. godini, prioritetno područje 3. Podrška posvojiteljima i razvoj udomiteljstva, 2021./2022. godina

Obrasci za završni  izvještaj o provedbi 1. godine programa iz Poziva za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unapređenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu

Obrasci za izvještaj o napretku 2. godine programa iz Poziva za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Obrasci za izvještaj o napretku 2. godine programa iz Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2020. godinu - Prioritetno područje 3b. Programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike

Obrasci za završno izvješće 1. godine programa iz Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u Republici Hrvatskoj u 2019. godini - Trogodišnji programi: Prioritetno područje P3: Podrška posvojiteljima i razvoj udomiteljstva 

Obrasci za izvješće o napretku 1. godine programa iz Poziva za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu 

Obrasci za izvješće o napretku 3. godine programa iz Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj (2019.-2021.) 

Obrasci za izvješće o napretku 3. godine programa iz Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj od 2019. do 2021. godine

Obrasci za izvještaj o napretku programa iz Poziva za prijavu dvogodišnjeg programa usmjerenog promoviranju i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2021. i 2022. godinu - 1. godina

Obrasci za izvještaj o napretku 2. godine programa iz Poziva za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za 2020. godinu 

Obrasci za završno izvješće o provedbi 1. godine programa iz Poziva za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Obrasci za polugodišnje izvješće o provedbi projekata iz  Poziva za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu 

Obrasci za završno izvješće o provedbi 1. godine programa iz Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2020. godinu - Prioritetno područje 3b. Programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike

Obrasci za izvješće o napretku (polugodišnje) o provedbi 1. godine programa iz Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2020. godinu -  Prioritetno područje 3b. Programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike 

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata iz Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2020. godinu

Obrasci za izvješće o napretku (polugodišnje) o provedbi projekata iz Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2020. godinu 

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata iz Poziva za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2019. godinu

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata iz Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata iz Poziva za prijavu jednogodišnjih projekata volonterskih centara u 2019. godini

Obrasci za završno izvješće druge godine provedbe programa iz Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj od 2019. do 2021. godine ​

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata iz Natječaja za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2020. godinu

Obrasci za izvješće o napretku za prvu godinu provedbe programa iz Poziva za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u 2019.

Obrasci za završno izvješće iz Poziva za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu

Obrasci za završno izvješće o provedbi prve godine programa iz Poziva za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za 2019. godinu