Proces transformacije i deinstitucionalizacije

Proces deinstitucionalizacije s kojim se započelo devedesetih godina prošlog stoljeća rezultirao je provedbom niza aktivnosti koje su uključivale izmjene zakonodavnog okvira u svrhu razvoja širokog spektra usluga, a u konačnici i donošenjem Plana transformacije i deinstitucionalizacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi 2011.-2016. (2018.).

Planom su bili određeni ciljevi, kao i daljnje aktivnosti na tom području za sljedeće korisničke skupine: djecu i mladež bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mladež s poremećajima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom.

Svrha je ovog procesa smanjiti ulazak u institucije i povećati izlazak iz institucija u nove oblike skrbi, posebno stimulirajući obiteljsku reintegraciju (uz garanciju jedne ili više usluga podrške obitelji u lokalnoj zajednici), što je trebalo biti usklađeno s prioritetima razvoja mreže usluga na lokalnoj razini vodeći pritom računa o regionalnoj ravnomjernosti.

Radi se o dugotrajnom i složenom procesu koji ne znači samo "deinstitucionalizirati" osobu u doslovnom smislu te riječi, već osigurati sve pretpostavke potrebne za njezino uključivanje u život lokalne zajednice (razvoj usluga u zajednici, dostupnost zdravstvenih usluga i usluga školovanja, mogućnost zapošljavanja, promjena stavova stručne i opće javnosti, međusobna suradnja državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručnih i znanstvenih institucija, organizacija civilnog društva i dr.).

Temeljem Plana 2014. godine donijet je Operativni plan za dvogodišnje razdoblje kojim su razrađene aktivnosti u području deinstitucionalizacije i tranformacije za 32 državna doma socijalne skrbi. 

Zadržavajući opredjeljenje prema deinstitucionalizaciji i transformaciji radi daljeg unapređenja kvalitete života korisnika, ocijenilo se potrebnim izraditi novi plan deinstitucionalizacije, transformacije te prevencije institucionalizacije, kao nadogradnju postojećem. Svrha je toga plana nastavak procesa deinstitucionalizacije i transformacije za korisničke skupine koje su već započele s procesom, kao i širenje procesa na druge korisničke skupine.

Tako se ukazala potreba i za poduzimanjem novih mjera koje uključuju prevenciju, promicanje promjena, te pomoć i potporu i žrtvama obiteljskog nasilja, žrtvama trgovanja ljudima, osobama s problemima ovisnosti, starijim osobama, beskućnicima i drugim socijalno osjetljivim skupinama u svrhu regionalne ravnomjernosti i dostupnosti usluga s konačnim ciljem socijalnog uključivanja. 

Plan deinstitucionalizacije, transformacije te prevencije institucionalizacije za razdoblje 2018. – 2020. odnosi na sve korisničke skupine kojima se pružaju socijalne usluge.


Plan deinstitucionalizacije, transformacije te prevencije institucionalizacije 2018. – 2020.

Prilozi 1 - 6a: Analiza podataka 2014.-2017.

Prilozi 7-12: Mreža socijalnih usluga

Prilog 13: Pružatelji socijalnih usluga u mreži prema županijama