Starije osobe

Prema procjeni o broju stanovnika u Republici Hrvatskoj je sredinom 2018. godine živjelo ukupno  832 612 osoba starih 65 i više godina što je 20,37% ukupnog stanovništva (DZS). Hrvatska se dugo nalazi u skupini „stara društva“.
Starijim osobama dostupna su prava u sustavu socijalne skrbi koja mogu koristiti ako ispunjavaju propisane uvjete.


Prava starijih osoba u sustavu socijalne skrbi 

Kako bi se starijim osobama, koje su u sustavu socijalne skrbi prepoznate kao posebno osjetljiva kategorija korisnika, omogućilo pravo na dostojanstvenu starost i trajnu društvenu uključenost, potrebna je uspostava cjelovitog pristupa i dugoročne strategije socijalne skrbi. U tu svrhu izrađena je Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. - 2020.
Posebno ističemo da Strategija predstavlja podlogu za korištenje sredstava Europskih fondova, a služi i kao podloga za razvoj novih oblika skrbi za starije osobe u lokalnoj zajednici. 

Sustav socijalne skrbi za starije osobe usmjeren je na suzbijanje socijalne isključenosti te pružanje kvalitetnih socijalnih usluga, koje osiguravaju sljedeći pružatelji:
 
  • ustanove socijalne skrbi,
  • udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici,
  • fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost,
  • udomiteljske obitelji

sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).

Popis pružatelja usluga 

Katalog prava i usluga u sustavu socijalne skrbi za starije osobe

Priručnik „Prehrambeno-gerontološke norme / Jelovnici u domovima za starije i gerontološkim centrima“


Osim navedenog, socijalna skrb ostvaruje se i sukladno općim aktima jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, kojima definiraju socijalne programe na području svoje nadležnosti te njihov sadržaj, obim i načine financiranja. Stoga Vas upućujemo da se za informaciju o pravima na lokalnoj/regionalnoj razini obratite svojoj općini ili gradu odnosno županiji.